<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

bitkub-2022-769x90

วุฒิสภาสหรัฐฯ เรียกร้องขอข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญ USDT จาก Tether ภายในเดือนหน้า

bitkub-2022-768x90

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

Sherrod Brown กรรมาธิการของสภาสูงของสหรัฐ (U.S. Senate Banking Committee) ได้เขียนจดหมายถึงนาย Jean-Louis van der Velde CEO ของบริษัท Tether เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหรียญ Stablecoin USDT 

ตามรายงานล่าสุดของคณะทำงานการกำกับดูแลของสหรัฐฯ (President’s Working Group on Financial Markets) หน่วยงานได้ตั้งข้อสังเกตว่า การใช้งานเหรียญ Stablecoin ที่เพิ่มขึ้นและความเกี่ยวข้องกันในธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลนั้นเน้นย้ำถึงความจำเป็นที่ต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการทำงานขั้นพื้นฐานและขีดจำกัดของ Tether  

Sherrod Brown กล่าวเน้นย้ำว่ามูลค่าตลาดของเหรียญ Stablecoin ที่ออกโดยบริษัทผู้ออกเหรียญ Stablecoin รายใหญ่ได้พุ่งขึ้นแตะ 127,000 ล้านดอลลาร์ในเดือนตุลาคม 2021 คิดเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นเกือบ 500% จากปีก่อนหน้า ยิ่งไปกว่านั้นความซับซ้อนของสินทรัพย์ดิจิทัล, เหรียญ Stablecoin และข้อกำหนดสำหรับเครือข่ายที่เชื่อถือได้ยังทำให้นักลงทุนและผู้บริโภคเข้าใจบทบาทและความเสี่ยงของตนได้ยากมากขึ้น 

bitazza-may-768x90

“ผมมีความกังวลอย่างมากเกี่ยวกับข้อกำหนดที่ไม่ได้มาตรฐานที่ใช้กับการแลกเหรียญ stablecoin เงื่อนไขเหล่านั้นแตกต่างจากสินทรัพย์แบบดั้งเดิมอย่างไร และข้อกำหนดเหล่านั้นอาจจะไม่สอดคล้องกันในแพลตฟอร์มการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล”

คำถามของท่านประธาน

คำถามที่เขียนถึง Tether นั้นเกี่ยวข้องกับการอธิบายกระบวนการซื้อ, การแลกเปลี่ยน หรือการออกเหรียญขั้นพื้นฐานของ Tether ไปจนถึงการอธิบายวิธีการแลกเหรียญ Tether เป็นเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และปัจจัยทางเทคนิค เช่นระยะเวลาในการดำเนินการ การแลกเหรียญขั้นต่ำ เป็นต้น 

นอกจากนี้ ประธานยังต้องการคำตอบเกี่ยวกับข้อมูลตลาดหรืออุปสรรคของการดำเนินงานที่ขัดขวางในการได้มาซึ่งเหรียญ Tether ในสกุลเงิน USD หรือสินทรัพย์ดิจิทัลตัวอื่น ๆ  ที่นอกเหนือจากสินทรัพย์ดิจิทัลบนแพลตฟอร์มการซื้อขายใด ๆ  

โดยประธานได้เรียกร้องขอคำตอบจาก CEO ของ Tether ภายในวันที่ 3 ธันวาคมนี้ เพื่อตอบคำถามข้างต้น

ที่มา : finbold

miningpro-may-768x90