<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

ตัวเลขเผย ชาวอเมริกันสูญเสียเงินวันละ 118 ล้านบาทให้กับอาชญากรด้านไซเบอร์

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

ท่ามกลางอุตสาหกรรม cryptocurrency ที่กำลังเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผู้มุ่งร้ายกำลังใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ดิจิทัลโดยการฉ้อโกงผ่านกรรมวิธีต่าง ๆ และเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำใช้ชาวอเมริกันสูญเสียเงินจำนวนมาก

ในช่วงสามไตรมาสแรกของปี 2021 พลเมืองสหรัฐฯ สูญเสียเงินประมาณ 3.5 ล้านดอลลาร์ต่อวันจากการโจมตีทางไซเบอร์ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนตามข้อมูลของ Atlas VPN

รายงานระบุว่าอาชญากรไซเบอร์ส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์จากการโฆษณาเกินจริงเกี่ยวกับ cryptocurrency, NFT และ Metaverse เพื่อขโมยเงินจากพลเมือง ซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 956 ล้านดอลลาร์หรือเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วกว่า 277.87%

ตามที่ Finbold รายงานก่อนหน้านี้แฮกเกอร์ได้ขโมย cryptocurrency บนบล็อกเชนมูลค่ากว่า 1 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สามของปี 2564 ทั้งนี้ยังมีความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการแอบอ้างและหลอกลวงเพิ่มขึ้นอีก 1.6 พันล้านดอลลาร์โดยเพิ่มขึ้นกว่า 48% จากปีที่แล้ว

โดยรวมแล้ว ในช่วงสามไตรมาสแรกของปี 2564 ชาวอเมริกันได้รับความสูญเสียประมาณ 3.94 พันล้านดอลลาร์จากคดีอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตต่างๆ ซึ่งถือเป็นต้นทุนที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์

ดังนั้นอาชญากรไซเบอร์จึงทำเงินได้อย่างน้อย 12.78 ล้านดอลลาร์ต่อวัน โดยการสูญเสียดังกล่าวเพิ่มขึ้นถึง 82.9% จากปีที่แล้วและอีกว่า 1.9 พันล้านดอลลาร์หากเทียบกับปี 2019 ข้อมูลยังแสดงให้เห็นว่าในช่วงสามไตรมาสแรกของปี 2560 มีการสูญเสียเงินจากชาวอเมริกันอยู่ที่ 542 ล้านดอลลาร์ซึ่งข้อมูลดังกล่าวได้เปิดเผยต่อสาธารณชนจากบันทึกของรัฐบาลที่ส่งผ่านทางเว็บไซต์ของคณะกรรมาธิการการค้าของรัฐบาลกลาง

อย่างไรก็ตามรายงานความสูญเสียจากอาชญากรรมไซเบอร์อาจสูงขึ้นเมื่อพิจารณาว่ามีความเป็นไปได้ในอนาคต ตัวอย่างเช่นรายงานก่อนหน้านี้ของเราแสดงให้เห็นว่าชาวยุโรปส่วนใหญ่ 77% ไม่ทราบว่าจะรายงานและจัดการกับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตได้อย่างไร ดังนั้นจึงมีโอกาสที่สถานการณ์คล้ายคลึงกันอาจส่งผลกระทบต่อพลเมืองสหรัฐฯ