<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

bitkub-2022-769x90

ส.ส.สหรัฐฯ เสนอร่างกฏหมายใหม่กำหนดให้หน่วยงานจับตาดูความเคลื่อนไหว Bitcoin ในเอลซัลวาดอร์ 

bitkub-2022-768x90

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

กลุ่มสมาชิกวุฒิสภาสหรัฐฯ ได้เสนอร่างกฎหมายใหม่เมื่อวันอังคาร โดยมุ่งเป้าไปที่เรื่องการนำ Bitcoin มาใช้เป็นสกุลเงินที่ถูกกฎหมายของเอลซัลวาดอร์

พระราชบัญญัติความรับผิดชอบต่อ Cryptocurrency ในเอลซัลวาดอร์ (ACES) ได้รับการนำเสนอโดยนาย Jim Risch สมาชิกคณะกรรมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (R-Idaho) , ประธานคณะกรรมการ Bob Menendez (DN.J. ) และ Bill Cassidy (R-La.)

หากร่างกฏหมายฉบับนี้ผ่าน มันจะเป็นการมอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทำรายงานเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว Bitcoin ในเอลซัลวาดอร์ เช่นเดียวกับ “แผนเพื่อปรับลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อระบบการเงินของสหรัฐฯ”

bitazza-may-768x90

“ไม่เกิน 90 วันหลังจากส่งรายงานที่กำหนดโดยอนุมาตรา 19 (a) เลขาธิการแห่งรัฐประสานงานกับหัวหน้าหน่วยงานและหน่วยงานของรัฐบาลกลางที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ จะต้องยื่นแผนเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อคณะกรรมการที่เหมาะสมของสภาคองเกรส ถึงความเสี่ยงใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นต่อระบบการเงินของสหรัฐอเมริกาที่เกิดขึ้นจากการนำสกุลเงินดิจิทัลมาใช้เป็นกฎหมายในเอลซัลวาดอร์ “

รายงานของกระทรวงการต่างประเทศจะรวมข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับกระบวนการต่าง ๆ ของเอลซัลวาดอร์ในการยอมรับ Bitcoin เป็นสกุลเงินที่ถูกกฎหมาย รวมถึงการตรวจสอบว่ากฎหมายดังกล่าวมีผลกระทบต่อพลเมืองและธุรกิจของตนอย่างไร ยกตัวอย่างเช่น รายงานจะอธิบายกระบวนการที่เอลซัลวาดอร์ปฏิบัติและใช้ออกกฎหมาย bitcoin, ขอบเขตที่ประชาชนสามารถใช้สกุลเงินดิจิทัลได้ และความสามารถทางเทคนิคของประเทศในการจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ นอกจากนี้ยังรวมถึงข้อมูลอื่น ๆ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับประชากรที่ไม่มีบัญชีธนาคารของเอลซัลวาดอร์ และกระแสการโอนเงินจากสหรัฐฯ เป็นต้น

นอกจากนี้รายงานยังจะสอบสวนเรื่องต่าง ๆ เช่น “ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าทวิภาคีของเอลซัลวาดอร์กับสหรัฐอเมริกา และศักยภาพในการลดการใช้เงินดอลลาร์สหรัฐของเอลซัลวาดอร์ รวมถึงความสัมพันธ์กับองค์กรต่าง ๆ เช่น กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) และธนาคารโลก และความเป็นไปได้ใด ๆ ในการใช้สกุลเงินดิจิทัลเพื่อหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ

ที่มา : theblockcrypto

miningpro-may-768x90