<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

การควบรวมกิจการของบริษัทในพอร์ตโฟลิโอของ SCB 10X ระหว่าง Nansen และ Ape Board

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

บริษัท เอสซีบี เท็นเอกซ์ จำกัด (SCB 10X) (https://scb10x.com/) บริษัทในเครือของ SCBX ซึ่งทำหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการทำธุรกิจเงินร่วมลงทุน ได้ประกาศว่า Nansen แพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูลบนระบบบล็อกเชน สำหรับ Web 3.0 ได้ทำการเข้าซื้อกิจการของ Ape Board แพลตฟอร์มดิจิทัลชั้นนำสำหรับติดตามข้อมูลและบริหารจัดการการลงทุนในพอร์ตสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งการเข้าซื้อกิจการในครั้งนี้จะทำให้ Nansen ก้าวขึ้นสู่แพลตฟอร์มศูนย์กลางอัจฉริยะสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลจากแอปพลิเคชันและผู้ใช้งานทั้งหมดบนระบบบล็อกเชนของ Web 3.0

SCB 10X ได้ร่วมลงทุนไปแล้วกับบริษัท Ape Board ในรอบ Seed Round และได้ร่วมลงทุนในบริษัท Nansen ในรอบ Series B ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งภายใต้ภารกิจ “Moonshot Mission” ของ SCB 10X ที่มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าในระยะยาวด้วยการลงทุนในบริษัทเทคโนโลยีสตาร์ทอัพ (Tech Startups) ที่มีศักยภาพสูงจากทั่วโลก อีกทั้งสามารถประสานความร่วมมือและเพิ่มศักยภาพให้กับบรรดาบริษัทต่างๆ ภายใต้พอร์ตโฟลิโอของ SCB 10X ถือเป็นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ การระดมทุน และเป็นการเพิ่มมูลค่าการลงทุนโดยรวม การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้ของ Nansen จะเป็นการประสานพลังของสองบริษัทที่ SCB 10X ได้มีส่วนร่วมในการลงทุน ซึ่งจะทำให้ Nansen ได้ก้าวไปข้างหน้าเป็นเสมือน Super-App ของ Web 3.0 แอปเดียวจบสำหรับติดตามข้อมูลและบริหารจัดการการลงทุนจากทุกเชน

นางมุขยา (ใต้) พานิช Chief Venture and Investment Officer บริษัท เอสซีบี เท็นเอกซ์ จำกัด (SCB 10X) กล่าวว่า “Ape Board คือ หนึ่งในแอปฯ ที่ทรงพลังมากที่สุดในตลาดปัจจุบัน สำหรับการติดตามข้อมูล และบริหารจัดการการลงทุนจากทุกแอปฯ บนเชนต่างๆ โดยการเข้าซื้อกิจการของ Nansen ในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับ Ape Board โดยจะทำให้  Ape Board สามารถเติบโตและเพิ่มขีดความสามารถร่วมกับระบบ และจุดขายของ Nansen ผลของการประสานพลังของสองบริษัทนี้สามารถเห็นได้อย่างชัดเจน โดยในอนาคตบริษัท Nansen จะกลายเป็น Portal หลัก คือ เว็บไซต์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อเข้าถึงข้อมูลสำหรับผู้ใช้เมื่อต้องการข้อมูลเชิงลึกในการลงทุนบนบล็อกเชนต่างๆ และเพื่อการบริหารจัดการพอร์ตโฟลิโอในการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ”

นับตั้งแต่เริ่มเปิดให้บริการ Ape Board ได้รับความนิยมติดอันดับสูงสุดสามอันดับแรก โดยวัดจากปริมาณการเข้าใช้เว็บ ในฐานะแพลตฟอร์มดิจิทัลยอดนิยมสำหรับการจัดการและติดตามข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล ปัจจุบันสามารถให้บริการรองรับมากกว่า 400 protocols ครอบคลุม 36 เชน และหนึ่งศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ประกอบด้วย  Ethereum, Binance Smart Chain, Terra, Avalanche, Solana, Polygon, Fantom, Cosmos Ecosystem เป็นต้น

การควบรวมกิจการในครั้งนี้  ทำให้ Ape Board เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ Nansen ซึ่งมีทีมอันแข็งแกร่งกว่า 120 คน ประกอบไปด้วยทีมนักวิเคราะห์ชั้นนำที่ได้รับการยอมรับในวงการ ตลอดจนผู้จัดการผลิตภัณฑ์  และทีมวิศวกรที่กระจายอยู่ทั่วโลก ยังส่งผลให้แพลตฟอร์มสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลการลงทุนในบล็อกเชนต่างๆ ของ Ape Board สามารถนำเสนอมุมมองแบบองค์รวมของการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลให้กับผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้  Ape Board ยังจะทำหน้าที่เป็นตัวเร่งให้เกิด features ใหม่ๆ อีกมากมาย อันได้แก่ เครื่องมือติดตามพอร์ตฟอลิโอของนักลงทุน (portfolio tracking) โปรแกรมการประมวลผลและเข้าถึงข้อมูลบนเชน (programmatic access to on-chain data) การสื่อสารบน Web3 (web3-native communication) เป็นต้น

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมผ่านช่องทางเว็บไซต์ https://scb10x.com/