<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

ต้องมีเงินแค่ไหนถึงขึ้นชื่อว่าเป็น “คนรวย” รายได้สูงเท่ากับเป็นคนรวยจริงไหม ?

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

การนิยามคำว่า ‘คนรวย’ กลายเป็นประเด็นที่กำลังถกเถียงกันในประเทศไทย หลังจากที่คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ต เสนอให้ตัดสิทธิ์ ‘คนรวย’ ออกจากโครงการ อ้างว่ากลุ่มนี้ไม่จำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้ผู้ที่สมควรได้รับเงินดิจิทัลวอลเล็ต คือ ‘กลุ่มผู้มีรายได้น้อย’ ที่มีจำนวนประมาณ 15-16 ล้านคน ซึ่งจะใช้เงินงบประมาณราว 1.6 แสนล้านบาท

ภาพจาก : MoneyHub

คำถามที่ว่า “มีเงินแค่ไหนถึงเรียกว่าเป็นคนรวย” นั้น ไม่ได้มีคำตอบที่ตายตัว ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น ราคาสินค้าและบริการในแต่ละประเทศ มาตรฐานการครองชีพของคนในแต่ละสังคม รวมไปถึงค่านิยมและมุมมองของแต่ละบุคคล

ในสังคมไทย โดยทั่วไปแล้ว คนรวยมักถูกนิยามว่าเป็นคนที่มีเงินมากพอที่จะตอบสนองความต้องการพื้นฐานของตนเองได้อย่างครบถ้วน มีเงินเหลือเก็บหรือมีเงินออมเพื่อใช้จ่ายในอนาคต รวมถึงมีเงินพอที่จะลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ เพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตาม การวัดความรวยด้วยรายได้เพียงอย่างเดียว อาจไม่สะท้อนถึงความรวยอย่างแท้จริง เพราะยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ทรัพย์สิน หนี้สิน และค่าใช้จ่าย

ตัวอย่างเช่น คนที่มีเงินเดือน 100,000 บาท อาจถูกมองว่าเป็นคนรวยในสังคมไทย แต่หากมีหนี้สินสูง เช่น หนี้บ้าน หนี้รถ เป็นต้น ก็อาจไม่ถือว่ารวยอย่างแท้จริง

ภาพจาก : Gangbeauty

ในทางกลับกัน คนที่มีเงินเดือนเพียง 50,000 บาท แต่มีทรัพย์สิน เช่น บ้าน ที่ดิน รถยนต์ เป็นต้น เป็นจำนวนมาก ก็อาจถูกมองว่าเป็นคนรวยมากกว่าคนที่มีเงินเดือน 100,000 บาท แต่มีทรัพย์สินเพียงเล็กน้อย

ดังนั้น นิยามคำว่า ‘คนรวย’ จึงอาจพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ประกอบกัน เช่น รายได้ ทรัพย์สิน หนี้สิน และค่าใช้จ่าย เป็นต้น เพื่อให้ได้นิยามที่ครอบคลุมและสะท้อนถึงความรวยอย่างแท้จริง

รายได้สูงเท่ากับเป็นคนรวยจริงไหม ?

รายได้สูงอาจเป็นหนึ่งในปัจจัยที่บ่งบอกถึงความรวย แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคนที่มีรายได้สูงทุกคนจะรวยเสมอไป

เนื่องจากปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ทรัพย์สิน หนี้สิน และค่าใช้จ่าย ก็อาจส่งผลต่อความรวยเช่นกัน

ตัวอย่างเช่น คนที่มีเงินเดือน 100,000 บาท แต่มีหนี้สินสูง เช่น หนี้บ้าน หนี้รถ เป็นต้น ก็อาจไม่ถือว่ารวยอย่างแท้จริง

ภาพจาก : เงินติดล้อ

ในทางกลับกัน คนที่มีเงินเดือนเพียง 50,000 บาท แต่มีทรัพย์สิน เช่น บ้าน ที่ดิน รถยนต์ เป็นต้น เป็นจำนวนมาก ก็อาจถูกมองว่าเป็นคนรวยมากกว่าคนที่มีเงินเดือน 100,000 บาท แต่มีทรัพย์สินเพียงเล็กน้อย

ดังนั้น การจะตอบคำถามว่า “รายได้สูงเท่ากับเป็นคนรวยจริงไหม” นั้น จึงไม่สามารถตอบได้อย่างตายตัว ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ประกอบกัน

คนรวยในโลกคริปโตต้องถือ Bitcoin กี่ BTC ?

ในโลกคริปโต การถือครอง Bitcoin จำนวนมากถือเป็นสัญลักษณ์ของความร่ำรวยและความสำเร็จ หลายคนจึงมักตั้งคำถามกันว่า “คนรวยในโลกคริปโตจำเป็นต้องถือ Bitcoin กี่เหรียญ”

คำตอบของคำถามนี้อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น มูลค่าของ Bitcoin ในขณะนั้น มูลค่าสุทธิของผู้ถือ Bitcoin เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไปแล้ว คนรวยในโลกคริปโตมักถือ Bitcoin มากกว่า 100 เหรียญขึ้นไป

แน่นอนว่า การถือครอง Bitcoin จำนวนมากไม่ได้รับประกันว่าจะเป็นมหาเศรษฐีได้เสมอไป เพราะบางคนอาจถือครอง Bitcoin ไว้เป็นจำนวนมาก แต่สุดท้ายแล้วกลับสูญเสีย Bitcoin ทั้งหมดไปกับการเทรด

ในทางกลับกัน การถือครอง Bitcoin เป็นจำนวนมากถือเป็นสัญญาณว่า บุคคลนั้นมีความเชื่อมั่นใน Bitcoin และเชื่อว่า Bitcoin มีศักยภาพที่จะเพิ่มมูลค่าในอนาคต

สรุป

การนิยามคำว่า ‘คนรวย’ นั้น ไม่ได้มีคำตอบที่ตายตัว ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น ระดับราคาสินค้าและบริการในแต่ละประเทศ มาตรฐานการครองชีพของคนในแต่ละสังคม รวมไปถึงค่านิยมและมุมมองของแต่ละบุคคล

รายได้สูงอาจเป็นหนึ่งในปัจจัยที่บ่งบอกถึงความรวย แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคนที่มีรายได้สูงทุกคนจะรวยเสมอไป เพราะยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ทรัพย์สิน หนี้สิน และค่าใช้จ่าย

ดังนั้น การจะตอบคำถามว่า “มีเงินแค่ไหนถึงเรียกว่าเป็นคนรวย” หรือ “รายได้สูงเท่ากับเป็นคนรวยจริงไหม” นั้น จึงไม่สามารถตอบได้อย่างตายตัว ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ประกอบกัน

คริปโทเคอร์เรนซี และ โทเคนดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง ท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งจํานวน โปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ บทความนี้ จัดทำขึ้นด้วยการใช้ข้อมูลจากการ Generated AI ผ่านทาง Bard