<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

ประเทศอาร์เจนตินาอนุญาตให้ผู้ถือคริปโตในประเทศเข้ามาลงทะเบียนสินทรัพย์ได้ตามกฎหมาย

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

ดูเหมือนว่ารัฐบาลอาร์เจนตินาคนใหม่อย่าง Javier Milei ที่มีความคิดแบบเสรีนิยม จะได้ออกมาลดกำแพงระหว่างการเก็บภาษีกับคริปโตเคอร์เรนซีอีกครั้ง หลังประกาศว่ารัฐบาลจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือคริปโตสามารถชำระบัญชีได้ตามกฎหมาย

โดยเมื่อวันที่ 27 ธันวาคมที่ผ่านมา รัฐสภาอาร์เจนตินาได้ออกร่างกฎหมายการปฏิรูปภาษี แรงงาน อาชญากรรม และพลังงานหลายประการ ซึ่งได้มีการกล่าวถึงการชำระภาษีคริปโตที่อนุญาตให้ผู้เสียภาษีสามารถเข้ามาลงทะเบียนทรัพย์สินได้โดยไม่ต้องบอกถึงแหล่งที่มา

อย่างไรก็ตาม ผู้เสียภาษีทั้งหมดยังจำเป็นต้องจ่ายภาษีตามอัตราภาษีสินทรัพย์ที่ 5% หากผู้ถือประกาศว่าถือครองคริปโตภายในสิ้นเดือนมีนาคม 2024, 10% ในกรณีที่ถือตั้งแต่เดือนเมษายนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน 2024 และ 15% ในกรณีที่ถือตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงสิ้นเดือนกันยายน

ทางรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ Diana Mondino ได้ออกมากล่าวว่าพระราชกฤษฎีกานี้มีเป้าหมายที่จะปฏิรูปเศรษฐกิจ และอนุญาตให้ใช้คริปโตใช้จ่ายในประภายใต้เงื่อนไขบางประการ ซึ่งสอดคล้องกับคำสั่งฟื้นฟูเศรษฐกิจอาร์เจนตินาที่ประกาศเมื่อวันที่ 20 ธันวาคมที่ผ่านมา

และแม้ว่าในประกาศจะไม่ได้มีการกล่าวถึงคริปโตโดยตรง แต่ได้มีการอนุญาตให้ลูกหนี้สามารถชำระในสกุลเงินที่ไม่ได้รับการยอมรับว่าเป็นเงินที่ชำระได้ตามกฎหมายในอาร์เจนตินาได้

สิ่งที่น่าสนใจคือการเคลื่อนไหวทั้งหมดนี้ เกิดขึ้นมาจากความต้องการของ Javier Milei ที่ต้องขึ้นมาเป็นผู้นำท่ามกลางภาวะเงินเฟ้อในประเทศ ซึ่งตัวเขาเคยยกย่อง Bitcoin ว่าคือเงินที่คืนมูลค่าให้กลับไปสู่ภาคเอกชน

ที่มา: CoinTelegraph