<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

นักวิเคราะห์ ฟันธง ‘Spot Ethereum ETF’ มีโอกาส 85% ที่จะได้รับการอนุมัติในเดือนพฤษภาคมนี้

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

การวิเคราะห์โดย My Betting Edge ชี้ว่า คำร้องขอ Spot Ethereum ETF ที่อยู่ระหว่างการพิจารณา มีโอกาสได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา (SEC) ในเดือนพฤษภาคมนี้มากถึง 85%

ผลการวิเคราะห์นี้ ครอบคลุมเฉพาะคำร้องขอ ETF ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาในปัจจุบันเท่านั้น ไม่ได้รวมถึงใบคำขอที่จะยื่นในอนาคต

My Betting Edge เน้นย้ำว่า โอกาส 85% นี้ หมายถึงการอนุมัติ ETF อย่างน้อย 1 กอง ไม่ใช่การอนุมัติทั้งหมด

เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา สำนักงาน SEC ได้เลื่อนการตัดสินใจเกี่ยวกับใบคำขอจัดตั้งกองทุน Spot Ethereum ETF ที่เสนอโดย Invesco ร่วมกับ Galaxy Digital

ผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่นี้ได้เสนอช่องทางการลงทุนโดยตรงใน Spot Ethereum ETF นักลงทุนมืออาชีพ ซึ่งเป็นทางเลือกนอกเหนือจากวิธีการลงทุนผ่านสัญญาฟิวเจอร์ส ETH ที่จดทะเบียนในตลาด Chicago Mercantile Exchange (CME) ซึ่งเป็นหนึ่งในไม่กี่ทางเลือกสำหรับนักลงทุนและกองทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลในสหรัฐฯ ที่ต้องการลงทุนใน ETH

James Seyffart นักวิเคราะห์จาก Bloomberg Intelligence ให้ความเห็นว่า การเลื่อนการตัดสินใจของสำนักงาน SEC นั้นอยู่ในความคาดการณ์

ก่อนหน้านี้ในเดือนมกราคม สำนักงาน SEC ยังได้เลื่อนการตัดสินใจเกี่ยวกับใบคำขอที่คล้ายกันของ Grayscale Investments ซึ่งต้องการแปลงผลิตภัณฑ์ทรัสต์อีเธอร์ (ETHE) เป็น ETF รวมถึงใบคำขอสำหรับกองทุน Spot Ethereum ETF ของ BlackRock อีกด้วย

ที่มา: cryptointelligence