<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

SEC ไนจีเรียประกาศปรับกฎเกณฑ์การออกสินทรัพย์ดิจิทัลใหม่ หวังทำให้กฎทันสมัยมากยิ่งขึ้น

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ไนจีเรีย (SEC) ได้ประกาศแก้ไขกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการออกสินทรัพย์ดิจิทัลสำหรับแพลตฟอร์มการเสนอขาย การแลกเปลี่ยน และการดูแลรักษา เพื่อปรับปรุงให้ครอบคลุมและตอบสนองต่อความซับซ้อนของตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลได้ดีขึ้น

โดยการเคลื่อนไหวในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปกฎระเบียบของ SEC ในโปรแกรมเร่งรัดการบ่มเพาะด้านการกำกับดูแล (ARIP) ที่จะออกแบบกฎหมายสำหรับผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือน (VASP) และเสนอแนวทางให้หน่วยงานปฏิบัติตามข้อกำหนดเอาไว้

อ้างอิงจากเว็บไซต์ของ SEC การแก้ไขส่วนใหญ่เป็นการแก้ไขกฎเกณฑ์เบื้องต้น ที่ออกตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2022 อย่างไรก็ตามรัฐบาลไนจีเรียและหน่วยงานกำกับดูแลต้องการที่จะทำให้แพลตฟอร์มมีความโปร่งใส่มากขึ้นแทนที่จะบังคับใช้การปราบปราม

และด้วยมุมมองของรัฐบาลที่เชิงบวก ทำให้ไนจีเรียได้ก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในเศรษฐกิจคริปโตที่เติบโตเร็วที่สุดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยในปี 2023 ไนจีเรียยังเป็นเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับสองในแง่ของการนำคริปโตมาใช้ และยังได้รับการขนานนามว่าเป็นประเทศที่หลงใหลในสกุลเงินดิจิทัลมากที่สุดในโลกจากจำนวนการค้นหาคำว่า “สกุลเงินดิจิทัล” หรือ “ซื้อสกุลเงินดิจิทัล” ใน Google อีกด้วย

ที่มา: Cointelegraph