<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

Ethereum ราคาทรุดหนักอย่างต่อเนื่องถึงจุดต่ำในรอบ 9 เดือน

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

ราคาของเหรียญ ETH ได้มาถึงจุด่ำในรอบ 9 เดือนในวันที่ 5 ธันวาคมที่ผ่านมา สร้างความตื่นตระหนกและความเครียดให้กับนักซื้อขายในสัปดาห์ที่ผ่านมา

ETH หนึ่งในเหรียญ cryptocurrency ที่ถูกสร้างขึ้นมารับรองระบบ Ethereum ได้ถึงจุดราคาที่ 7 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อเหรียญ ซึ่งต่ำสุดตั้งแต่ 1 มีนาคม (อ้างอิงจาก CoinMarketCap) ซึ่งราคาได้ถึงจุดต่ำในเวลาประมาณตีหนึ่ง 44 นาที โดยคงตัวได้อยู่ในช่วงประมาณหนึ่งก่อนที่จะปรับตัวขึ้นมาเล็กน้อยที่ 7.01 ดอลลาร์ที่เวลาตีสอง 1 นาที

หลังจากนั้นราคาก็มีการปรับตัวตามการซื้อขายขึ้นมาตามลำดับ โดยฟื้นตัวมาอยู่ที่ 7.10 ดอลล่า ณ ทีเวลาตีสอง 10 นาที

อย่างไรก็ตาม ราคาของ ETH ได้มีความผันผวนสูงขึ้นอย่างมาก ถึงแม้ว่าโลลุ่มการซื้อขายจะมีมากถึง 13-14 ล้านดอลลาร์

อนึ่ง ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเหรียญ ETH ได้วิเคราะห์ถึงสภาพความผันผวนของราคาว่าอาจมีสาเหตุมาจากระบบ Ethereum ได้ประสบปัญหาทางด้านเทคนิค จึงทำให้นักพัฒนาตองทำการ Hardfork ถึงสามครั้งในสี่เดือนที่ผ่านมา และยังมีสาเหตุมาจากการแยกตัวในช่วงเดือนที่ผ่านมา ซึ่งเป็นปัญหาที่ทำให้ระบบสองระบบนั้นต้องแยกใช้การคำนวนที่แตกต่างกัน

กดคลิกเพื่อแสดงความเห็น