<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

เว็บเทรดบิทคอยในจีนต้องการให้ผู้ใช้งานทุกคนอธิบายถึงที่มาของเงินที่นำมาลงทุน

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

เว็บเทรดใหญ่ๆในจีนๆเริ่มที่จะต้องการให้ผู้ใช้งานบ่งบอกถึงรายละเอียดและข้อมูลเกี่ยวกับที่มาของแหล่งเงินทุนที่พวกเขานำมาเทรด

ผู้ใช้งานรายหนึ่งในเว็บ Huobi หรือหนึ่งในเว็บผู้ให้บริการเทรดบิทคอยที่ถูกจับตาจ้องมองจากทางธนาคารกลางแห่งประเทศจีนเนื่องจากนโยบายทางด้านสิทธิผู้บริโภคที่อ่อนด้อยของพวกเขารวมไปถึงในเรื่องของการป้องกันการฟอกเงินด้วย จึงทำให้พวกเขาต้องหันมาบังคับลูกค้าที่เข้าใช้งานในเว็บของพวกเขาอธิบายถึงที่มาของแหล่งเงินทุน, เอกสารยืนยันจากธนาคารที่มาในการโอนเงินเข้าเว็บ Huobi และเขียนเรียงความอธิบายแบบยาวว่าทำไมถึงโอนเงินเข้ามา

อย่างเช่น ถ้าหากตาหมานต้องการจะซื้อบิทคอยเป็นราคา 10,000 ดอลลาร์จาก Huobi นั้น ตาหมานจาต้องทำการโอนเงินจากบัญชีธนาคารของเขาไปสู่บัญชีธนาคารของ Huobi ลองอธิบายให้เห็นชัดเจนว่าตาหมานจะทำการโอนเงิน 10,000 ดอลลาร์จากธนาคารจีน HSBC

เมื่อการโอนเงินเสร็จเรียบร้อยและ Huobi ได้รับเงินจาก HSBC แล้วนั้น ตาหมานจะต้องทำตามกฏที่เว็บ Huobi ระบุไว้ก็คือจะต้องอธิบายว่าเขาหาเงิน 10,000 ดอลลาร์นั้นมาได้จากที่ไหน, ทำการโอนแบบไหน และตาหมานจะเอาบิทคอยไปทำอะไร เป็นต้น

ลิสของข้อบังคับ

CNLedger หรือผู้รายงานข่าวบิทคอยในประเทศจีนผ่านทางทวิตเตอร์ได้ทำการแปลข้อมูลที่ได้มาจากผู้ใช้งานบนเว็บ Huobi รายหนึ่ง

แปล: ด้วยขั้นตอนเหล่านี้ เราอาจจะได้เห็นการอนุญาตถอนบิทคอยออกจากเว็บเทรดในจีนใหญ่ได้แล้วในเร็วๆนี้

อ้างอิงจากทีมงานของ CNLedger ผู้ใช้งานนั้นจะต้องถูกบังคับให้ส่งเอกสาร 4 ฉบับถ้าหากเขาต้องการจะเข้ามาใช้บริการแลกเปลี่ยนซื้อขายบิทคอยในตลาดจีน โดยความต้องการเหล่านี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของธนาคารกลางแห่งประเทศจีนในเรื่องของกฏหมายทางด้านสิทธิผู้บริโภคและการฟอกเงิน

เอกสารที่ต้องการประกอบไปด้วย

 1. บัญชีผู้ใช้งานของ Huobi
  1. ข้อมูลการล็อกอิน
  2. UID ของบัญชีคุณ
 2. อธิบายถึงที่มาของเงินคุณ
  1. เอกสารยืนยันการโอนเขาบัญชี Huobi จากธนาคาร
  2. เอกสารอธิบายถึงแหล่งที่มาของเงินทุนที่ทำการโอนเข้ามา
  3. เอกสารเพิ่มเติมที่รองรับการอธิบาย
 3. รายละเอียดของแหล่งเงินทุน
  1. ประวัติของการเคลื่อนไหวในบัญชีธนาคาร
  2. คำอธิบายเกี่ยวกับแหล่งที่มาของเงินทุน
  3. สกรีนช็อตของข้อมูลของธนาคาร
 4. เจตจำนงของการนำบิทคอยหรือไลท์คอยไปใช้หลังจากการซื้อ

กดคลิกเพื่อแสดงความเห็น