<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

รัฐอิลลินอยส์เริ่มโปรแกรมทดสอบเก็บสูติบัตรของทารกแรกเกิดบนเทคโนโลยี Blockchain

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

รัฐอิลลินอยส์แห่งประเทศสหรัฐอเมริกาได้เริ่มต้นโครงการทดสอบในการนำเทคโนโลยี Blockchain มาใช้เก็บสูติบัตรของเด็กแรกเกิดแล้ว

โดยทางรัฐบาลได้ทำงานร่วมกับบริษัทสตาร์ทอัพ Evernym โดยเครื่องมือที่พวกเขากำลังพัฒนาขึ้นมานี้จะถูกออกแบบขึ้นเพื่อให้แพทย์และผู้ปกครองของเด็กทารกเพิ่งเกิดใหม่สามารถลงทะเบียนสูติบัตรของเด็กเข้าไปในระบบ Blockchain โดยเครื่องมือที่ว่านี้จะถูกพัฒนาโดยกลุ่มนักพัฒนาจาก World Wide Web Consortium (W3C) อ้างอิงจากการประกาศอย่างเป็นทางการ

ทว่าก่อนหน้านี้ทางรัฐบาลของรัฐอิลลินอยส์เคยออกมาประกาศแล้วว่าจะออกมาพัฒนาระบบ Blockchain ให้ถูกนำไปใช้มากขึ้นในชีวิตประจำวัน ดังนั้นโครงการสูติบัตร Blockchain ที่ว่านี้คงเป็นแค่ส่วนหนึ่งในนั้น

โดยอ้างอิงจากนาง Jennifer O’Rourke หรือผู้ประสานงานในโครงการ Blockchain ของรัฐบาลได้กล่าวว่าทางรัฐมีแผนการที่จะออกแบบและพัฒนาเครื่องมือให้ถูกนำไปใช้ในเชิงการเก็บข้อมูลประชาชนในระยะยาว

“ในโครงการทดสอบนี้ ทางบริษัทและรัฐบาลสามารถที่จะตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตัวตนของประชาชน ด้วยการขอดูข้อมูลที่ถูกเข้ารหัสในระบบแล้ว”

ด้วยเครื่องมือที่ว่านี้ ทางองค์กรรัฐบาลสามารถที่จะตรวจสอบสูติบัตรและข้อมูลเกี่ยวกับการเกิดของประชาชนได้ และหลังจากนั้นก็จะ sign ข้อมูลอย่างเช่นชื่อ, วันเกิด, กรุปเลือด, และข้อมูลอื่นๆได้ โดยการเข้ารหัส

โดยหลังจากนั้นข้อมูลก็จะถูกเก็บไว้ใน distributed ledger ที่สามารถที่จะถูกเข้าถึงได้เฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลเท่านั้น โดยในขณะนี้ระบบดังกล่าวยังได้ถูกสร้างขึ้นให้มี UI เพื่อให้ใช้งานง่ายขึ้นในกลุ่มแพทย์และผู้ปกครองอีกด้วย

นาง O’Rourke คาดว่าการทดสอบดังกล่าวนั้นจะแล้วเสร็จในเร็วๆนี้ และจะถูกวางแผนนำไปเปิดตัวในงาน MyData2017 Conference ที่เมือง Helsinki ประเทศฟินแลนด์อีกด้วย

[rsnippet id=”1″ name=”AdSense In-article ad 1″]

“เราจะเริ่มต้นจากเด็กทารก จากนั้นเราจะเก็บข้อมูลทั้งหมดเพื่อผู้ปกครองและแพทย์เช่นกัน” กล่าวโดย O’Rourke และเธอยังกล่าวเพิ่มอีกด้วยว่า

“ข้อมูลที่ใส่เข้าไปนั้นจะไม่เป็นข้อมูลแบบ static หรือ paper-based”

ภาพจาก scha.org

กดคลิกเพื่อแสดงความเห็น