<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

TDAX จับมือ Informatix+ และ Creden พัฒนาระบบยืนยันตัวตนและป้องกันฟอกเงิน ขาย ICO 14 นี้

ผู้ให้บริการกระดานซื้อขายสัญชาติไทย TDAX ประกาศร่วมมือกับบริษัทด้านเทคโนโลยีที่ช่วยยืนยันตัวตนแบบไฮเทค eKYC และ Biometric นาม Informatix Plus และ Creden.co เพื่อช่วยกันพัฒนา, กระชับและรัดกุมระบบยืนยันตัวตน (KYC) และป้องกันการฟอกเงิน (AML) บนแพลทฟอร์มซื้อขายดังกล่าว โดยหลัก ๆ จะเป็นการตรวจสอบธุรกรรมการซื้อขายเหรียญคริปโตที่เกิดขึ้นบนเว็บ TDAX และเตรียมความพร้อมที่จะเปิดตลาดขาย ICO ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์นี้

ผู้ก่อตั้ง TDAX และ ZCoin คุณปรมินทร์ อินโสมให้รายละเอียดว่า

“ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์เว็บ TDAX จะเปิดการจาหน่าย ICO ผ่านเวปเป็นครั้งแรกให้กับลูกค้า และเรา ตระหนักว่า ทั่วโลก รวมถึง ประเทศไทยเองให้ความสาคัญ และมีความกังวลเรื่องการเทรดสกุลเงินดิจิทัล (Cryptocurrency) และ การจาหน่าย ICO (Initial Coin Offering) ที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินนั้น ทางเราจึงร่วมมือกับสองบริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี ด้าน eKYC และ Face Recognition and Comparison และนามาใช้ยืนยันตัวตนลูกค้าอย่างเคร่งครัด ด้วยความท้าทายนี้ ทำให้ทาง TDAX เพิ่มระบบใหม่ในการ KYC และ AML เข้ามาให้บริการลูกค้า”

จับมือ Informatix Plus

ก่อนหน้านี้บริษัท Informatix Plus เปิดให้บริการด้านระบบยืนยันตัวตนด้วยใบหน้าหรือไบโอเมตริกซ์ ระบบดังกล่าวเป็นระบบที่มีความสำคัญมากในการยืนยันตัวตนสำหรับกระบวนการการทำธุรกรรมผ่านระบบอินเตอร์เนต อ้างอิงจากคุณณสุวัฒน์ อินมุตโต “ที่สาคัญในการยืนยันตัวตนสาหรับกระบวนการการทาธุรกรรมผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และ Mobile Platform Mozer จากเดิมที่เราให้บริการหน่วยงานภาครัฐ เช่น บริษัท กสท.โทรคมนาคม จากัด มหาชนหรือ CAT Telecom ได้นำ ระบบ Face recognition ของบริษัทอินฟอร์เมติกซ์พลัสจากัด ไปใช้ในงานสาคัญมากมาย และเป็นที่พิสูจน์แล้วว่านวตักรรมของไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก” เขากล่าว

หนึ่งในผลงานของ Informatix Plus

ทาง Informatix Plus ยังได้นำระบบอัลกอริทึ่มของไทยเองนี้ไปบริการในรูปแบบอื่น ๆ อีกมาก และยังได้นำเทคโนโลยี Bio Cloud (Cloud Biometric Datacenter) ที่ใช้อัลกอริทึ่มตรวจสอบใบหน้าของทางบริษัทเองมาใช้สนับสนุน TDAX อีกด้วย

นั่นหมายความว่าการยืนยันตัวตนบนเว็บ TDAX ในอนาคตนั้นอาจจะต้องมีการสแกนหน้าผู้ใช้งานก่อนเริ่มต้นการซื้อขาย ICO นั่นเอง

จับมือ Creden.co

นอกจากนี้เว็บเทรด TDAX ยังร่วมมือกับบริษัท Creden.co อีกด้วย โดยอ้างอิงจาก press release ของพวกเขานั้น บริษัทสตาร์ทอัพ Creden.co ถูกก่อตั้งโดยคุณภาวุธ พงษ์วิทยภานุ หรือพ่อมดไอทีที่หลาย ๆ คนคุ้นเคยกันดีจะให้บริการระบบยืนยันตัวตนอิเล็กทรอนิกส์ (eKYC) และการประเมินลูกค้า ออนไลน์ (Online Credit Scoring) สัญชาติไทยเป็นหลัก

บริษัทดังกล่าวก่อตั้งขึ้นเมื่อปีที่ผ่านมา ภายใต้โครงการบ่มเพาะธุรกิจสตาร์ทอัพของทางดีแทค หรือ Dtac Accelerate รุ่นที่ 5 และได้รับลงทุนจากดีแทค และ กลุ่มตระกูลกองบุญมา ที่ทาธุรกิจเกี่ยวกับการเงินการธนาคารของไทยมานานอีกด้วย

หลัก ๆ แล้วผลิตภัณฑ์ของ Creden.co คือการนาปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้งาน และยังรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ในโลกออนไลน์มารวมเป็น Big Data เพื่อวิเคราะห์และยืนยันความถูกต้องด้วยเทคโนโลยี Blockchain นั่นหมายความว่าธุรกิจที่ใช้งานระบบดังกล่าวจะสามารถระบุยืนยันลูกค้าได้อย่างแม่นยำและปลอดภัยตามกฏหมาย นอกจากนั้นยังนาเทคโนโลยี Blockchain มาใช้ในการจัดเก็บ เพื่อให้ข้อมูลทั้งหมดมีความปลอดภัยในระดับสูงอีกด้วย

ทางหุ้นส่วนทั้งสามวางแผนที่จะเปิดให้บริการขาย ICO ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์นี้ โดยแผนการดังกล่าวมีขึ้นเพื่อรองรับระบบ ICO Portal บนหน้าเว็บ TDAX ที่ปัจจุบันมีเหรียญ ICO สัญชาติไทยที่ถูกลิสขึ้นมาแล้วทั้งหมดสองตัว ระบบดังกล่าวคือผู้ช่วยคัดกรองเหรียญ ICO เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับนักลงทุน ตามคำแนะนำของของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เคยออกมาเปิด hearing เมื่อปีที่แล้ว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Read previous post:

บริษัท Robert Bosch Capital กำลังลงทุนใน IOTA บริษัทดังกล่าวยังร่วมเข้าเป็นที่ปรึกษาอีกด้วย ข้อมูลคือสิ่งสำคัญ บริษัทอายุ 131 ปีดังกล่าวกำลังเริ่มหันเข้าหาเทคโนโลยี้ที่ใหม่และล้ำสมัยล่าสุดที่เรียกว่า Tangle...

Close