<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

TDAX จับมือ Informatix+ และ Creden พัฒนาระบบยืนยันตัวตนและป้องกันฟอกเงิน ขาย ICO 14 นี้

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

ผู้ให้บริการกระดานซื้อขายสัญชาติไทย TDAX ประกาศร่วมมือกับบริษัทด้านเทคโนโลยีที่ช่วยยืนยันตัวตนแบบไฮเทค eKYC และ Biometric นาม Informatix Plus และ Creden.co เพื่อช่วยกันพัฒนา, กระชับและรัดกุมระบบยืนยันตัวตน (KYC) และป้องกันการฟอกเงิน (AML) บนแพลทฟอร์มซื้อขายดังกล่าว โดยหลัก ๆ จะเป็นการตรวจสอบธุรกรรมการซื้อขายเหรียญคริปโตที่เกิดขึ้นบนเว็บ TDAX และเตรียมความพร้อมที่จะเปิดตลาดขาย ICO ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์นี้

ผู้ก่อตั้ง TDAX และ ZCoin คุณปรมินทร์ อินโสมให้รายละเอียดว่า

“ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์เว็บ TDAX จะเปิดการจาหน่าย ICO ผ่านเวปเป็นครั้งแรกให้กับลูกค้า และเรา ตระหนักว่า ทั่วโลก รวมถึง ประเทศไทยเองให้ความสาคัญ และมีความกังวลเรื่องการเทรดสกุลเงินดิจิทัล ( Cryptocurrency) และ การจาหน่าย ICO ( Initial Coin Offering) ที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินนั้น ทางเราจึงร่วมมือกับสองบริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี ด้าน eKYC และ Face Recognition and Comparison และนามาใช้ยืนยันตัวตนลูกค้าอย่างเคร่งครัด ด้วยความท้าทายนี้ ทำให้ทาง TDAX เพิ่มระบบใหม่ในการ KYC และ AML เข้ามาให้บริการลูกค้า”

จับมือ Informatix Plus

ก่อนหน้านี้บริษัท Informatix Plus เปิดให้บริการด้านระบบยืนยันตัวตนด้วยใบหน้าหรือไบโอเมตริกซ์ ระบบดังกล่าวเป็นระบบที่มีความสำคัญมากในการยืนยันตัวตนสำหรับกระบวนการการทำธุรกรรมผ่านระบบอินเตอร์เนต อ้างอิงจากคุณณสุวัฒน์ อินมุตโต “ที่สาคัญในการยืนยันตัวตนสาหรับกระบวนการการทาธุรกรรมผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และ Mobile Platform Mozer จากเดิมที่เราให้บริการหน่วยงานภาครัฐ เช่น บริษัท กสท.โทรคมนาคม จากัด มหาชนหรือ CAT Telecom ได้นำ ระบบ Face recognition ของบริษัทอินฟอร์เมติกซ์พลัสจากัด ไปใช้ในงานสาคัญมากมาย และเป็นที่พิสูจน์แล้วว่านวตักรรมของไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก” เขากล่าว

หนึ่งในผลงานของ Informatix Plus

ทาง Informatix Plus ยังได้นำระบบอัลกอริทึ่มของไทยเองนี้ไปบริการในรูปแบบอื่น ๆ อีกมาก และยังได้นำเทคโนโลยี Bio Cloud (Cloud Biometric Datacenter) ที่ใช้อัลกอริทึ่มตรวจสอบใบหน้าของทางบริษัทเองมาใช้สนับสนุน TDAX อีกด้วย

นั่นหมายความว่าการยืนยันตัวตนบนเว็บ TDAX ในอนาคตนั้นอาจจะต้องมีการสแกนหน้าผู้ใช้งานก่อนเริ่มต้นการซื้อขาย ICO นั่นเอง

จับมือ Creden.co

นอกจากนี้ เว็บเทรด TDAX ยังร่วมมือกับบริษัท Creden.co อีกด้วย โดยอ้างอิงจาก press release ของพวกเขานั้น บริษัทสตาร์ทอัพ Creden.co ถูกก่อตั้งโดยคุณภาวุธ พงษ์วิทยภานุ หรือพ่อมดไอทีที่หลาย ๆ คนคุ้นเคยกันดีจะให้บริการระบบยืนยันตัวตนอิเล็กทรอนิกส์ (eKYC) และการประเมินลูกค้า ออนไลน์ (Online Credit Scoring) สัญชาติไทยเป็นหลัก

บริษัทดังกล่าวก่อตั้งขึ้นเมื่อปีที่ผ่านมา ภายใต้โครงการบ่มเพาะธุรกิจสตาร์ทอัพของทางดีแทค หรือ Dtac Accelerate รุ่นที่ 5 และได้รับลงทุนจากดีแทค และ กลุ่มตระกูลกองบุญมา ที่ทาธุรกิจเกี่ยวกับการเงินการธนาคารของไทยมานานอีกด้วย

หลัก ๆ แล้วผลิตภัณฑ์ของ Creden.co คือการนาปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้งาน และยังรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ในโลกออนไลน์มารวมเป็น Big Data เพื่อวิเคราะห์และยืนยันความถูกต้องด้วยเทคโนโลยี Blockchain นั่นหมายความว่าธุรกิจที่ใช้งานระบบดังกล่าวจะสามารถระบุยืนยันลูกค้าได้อย่างแม่นยำและปลอดภัยตามกฏหมาย นอกจากนั้นยังนาเทคโนโลยี Blockchain มาใช้ในการจัดเก็บ เพื่อให้ข้อมูลทั้งหมดมีความปลอดภัยในระดับสูงอีกด้วย

ทางหุ้นส่วนทั้งสามวางแผนที่จะเปิดให้บริการขาย ICO ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์นี้ โดยแผนการดังกล่าวมีขึ้นเพื่อรองรับระบบ ICO Portal บนหน้าเว็บ TDAX ที่ปัจจุบันมีเหรียญ ICO สัญชาติไทยที่ถูกลิสขึ้นมาแล้วทั้งหมดสองตัว ระบบดังกล่าวคือผู้ช่วยคัดกรองเหรียญ ICO เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับนักลงทุน ตามคำแนะนำของของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เคยออกมาเปิด hearing เมื่อปีที่แล้ว

กดคลิกเพื่อแสดงความเห็น