<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

รัฐบาลฟิลิปปินส์คาดว่าจะได้รับเงิน 67 ล้านดอลลาร์ จากการขายใบอนุญาตเว็บเทรดคริปโต

หน่วยงานของรัฐบาลที่คอยควบคุม Philippines Cagayan Special Economic Zone and Freeport ตั้งใจที่จะสร้างรายได้ 67 ล้านดอลลาร์ จากการให้ใบอนุญาตเว็บเทรดคริปโต

อ้างอิงรายงาน จากรัฐบาลของฟิลิปปินส์ในวันอังคารที่ผ่านมา Cagayan Economic Zone Authority หรือ CEZA ประกาศว่า พวกเขาเพิ่งมอบหมายใบอนุญาตให้กับเว็บเทรดคริปโตสัญชาติฮ่องกง

อ้างอิงจากรายงาน CEZA กล่าวว่าจะมอบใบอนุญาตหลักใหม่เป็นจำนวน 25 ใบ ให้แก่แพลตฟอร์มเทรดคริปโต และบริษัทที่ได้รับอนุญาตเหล่านั้นจะสามารถขอใบอนุญาตปกติได้ขั้นต่ำ 4 ใบ

นาย Raymundo Roquero ผู้ดูแลระบบอาวุโสของ CEZA กล่าวว่า CEZA จะเก็บค่าใบอนุญาต 360,000 ดอลลาร์สำหรับใบอนุญาตหลัก และ 85,000 ดอลลาร์สำหรับใบอนุญาตปกติ แต่ดูเหมือนว่า ในรายงานจะไม่ได้ระบุรายละเอียดชัดเจนระหว่างใบอนุญาตทั้ง 2 แบบ

ด้วยโมเดลใบอนุญาตหลายระดับนี้ นาย Roquero กล่าวว่าจะส่งผลให้หน่วยงานมีกำไรประมาณ 67 ล้านดอลลาร์

อ้างอิงจากรายงาน นอกจากค่าธรรมเนียมของใบอนุญาต เว็บเทรดที่ได้รับการอนุมัติจำเป็นต้องจ่าย CEZA 0.1 เปอร์เซ็นต์ของธุรกรรมที่เกิดขึ้นในแพลตฟอร์ม

นาย Roquero ชี้ให้เห็นว่า CEZA ได้รับเอกสารคำร้องขอใบอนุญาตกว่า 70 ใบ และหน่วยงานจะออกใบอนุญาตมากกว่านี้ในหลายเดือนข้างหน้า เนื่องจากมีคำร้องจำนวน 6 ใบได้จ่ายเงินค่าใบอนุญาตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

หากต้องการได้รับใบอนุญาต เว็บเทรดคริปโตต้องลงทะเบียนในเขตเศรษฐศาสตร์พิเศษและจำเป็นต้องมีเงินลงทุนขั้นต่ำ 1 ล้านดอลลาร์ภายใน 2 ปีที่ผ่านมา และมีออฟฟิศหรือสำนักงานอยู่ที่ฟิลิปปินส์

Read previous post:

ในขณะที่โปรเจกต์ ICO กว่า 4,000 โปรเจกต์นั้นระดมทุนได้มากกว่า 12 พันล้านดอลลาร์ แต่ดูเหมือนวิจัยล่าสุดจะเผยว่า โปรเจกต์เหล่านั้นจะล้มเหลว ภายในระยะเวลา 4 เดือนให้หลังจากการขายโทเคน...

Close