<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

อดีตผู้ว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นกล่าว การที่ธนาคารกลางสร้างเงินดิจิทัลถือเป็นเรื่องธรรมดา

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

อ้างอิงจากหนังสือพิมพ์ของกรุงเทพธุรกิจ รายงานในวันที่ 8 สิงหาคม 2018 นายมาซาอากิ ซิราคาวะ อดีตผู้ว่า ธนาคารกลางญี่ปุ่นกล่าวว่า การที่ธนาคารจะสร้างเงินดิจิทัลของพวกเขาเองนั้นเป็นเรื่องธรรมดา

นายมาซาอากิ ซิราคาวะ ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นในงานสัมมนาประเด็น “นวัตกรรมทางการเงินเพื่อการเติบโตในอนาคต” ซึ่งจัดโดยธนาคารกลางแห่งประเทศไทย หรือ ธปท. และสถาบันธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย หรือ เอดีบีไอ ในวันที่ 6 ถึง 7 สิงหาคมที่ผ่านมา

โดยเขากล่าวถึงเทคโนโลยีเงินดิจิทัล ว่ามันมีผลกระทบอย่างมากต่อระบบเศรษฐกิจโดยภาพรวม:

“เทคโนโลยีเงินดิจิทัลในปัจจุบันได้ก้าวกระโดดไปอย่างมาก รวมทั้งได้ไปกระทบเศรษฐกิจ และระบบการเงินเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นอะไรที่จะได้เห็นในอนาคตจะเป็นอะไรที่เหนือจินตนาการของทุกคน ถ้าพูดในมุมของผลกระทบการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลต่อเศรษฐกิจและระบบการเงิน จำเป็นที่จะต้องเข้าใจ 3 ระยะของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ระยะแรกคือการรับเทคโนโลยีเข้ามา ระยะที่สองคือการปรับตัวรับมือของนโยบายต่อเทคโนโลยี และสุดท้ายคือผลกระทบที่สะท้อนกลับมาจากระบบเศรษฐกิจ และระบบการเงินภายหลังการดำเนินนโยบาย”

นอกจากนี้เขายังกล่าวด้วยว่า การที่ธนาคารจะสร้างเงินดิจิทัลของพวกเขาเองนั้นเป็นเรื่องปกติ

“ผมมองว่าการที่ธนาคารจะออกเงินดิจิทัลเป็นเรื่องธรรมดา แต่ปัจจุบันภาครัฐยังมองเงินดิจิทัลในแง่ลบ”

เขายังออกมาแย้งด้วยว่า การที่เรียก Bitcoin ว่าเป็นฟองสบู่ หรือแชร์ลูกโซ่นั้นรุนแรงเกินไป เนื่องจากจริง ๆ แล้ว เทคโนโลยี Blockchain มีศักยภาพที่จะนำไปใช้ในอีกหลากหลายภาคส่วนของระบบเศรษฐกิจและการเงิน ซึ่งจะสามารถลดต้นทุนและสร้างข้อมูลที่ครบถ้วนได้

ที่มาภาพ Nippon

กดคลิกเพื่อแสดงความเห็น