<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

ตำรวจเกาหลีใต้จับกุมผู้ต้องสงสัยเก้ารายที่ใช้คริปโตในการซื้อขายยาเสพติดบน Dark Web

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

อ้างอิงจากข้อมูลของอัยการเขตโซล เจ้าหน้าที่เกาหลีใต้จับกุมผู้ต้องสงสัยเก้าคนที่ใช้คริปโตนำมาซื้อขายยาเสพติด โดยผู้ต้งสงสัยเหล่าน้ีได้ใช้เหรียญ Cryptocurrency ที่ชื่อว่า “DarkCoin” ในการซื้อกัญชา, LSD และ MDMA

เว็บไซต์ที่ขายยาเสพติดมีจำนวนสมาชิกมากกว่า 636 คนตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงพฤศจิกายน โดยในขณะที่เขียนอยู่นี้นั้นยังไม่มีรายละเอียดของผู้ถูกจับกุม แต่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจระบุว่าผู้ต้องสงสัยนี้ใช้นามสกุลที่ชื่อว่า “Shin”

เป็นครั้งแรกเว็บไซต์ Dark web ค้ายาเสพติดถูกปิด

อ้างอิงจาก Korea Herald กล่าวว่า “เป็นครั้งแรกที่เกาหลีได้ดำเนินการปิดเว็บไซต์ Dark web ที่ค้ายาเสพติดแถมยังได้จับตัวผู้กระทำผิดอีกด้วย”

หลังจากที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ยึดเว็บแล้วนั้นก็สามารถตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินด้านการซื้อขายยาเสพติดผ่านโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์ได้ทันที โดยมีธุรกรรมที่ 8 ถึง 10 ล้านวอน (7,117 ดอลลาร์ถึง 8,897 ดอลลาร์)

Dark web และคริปโต

บริษัทด้านความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ McAfee ระบุว่าเหรียญ Bitcoin Private (BTCP) จะมาแทนที่ Menero แล้ว และจะเป็นตัวเลือกในการใช้บน Dark web เพราะมันไม่สามารถระบุผู้ใช้งานได้นั่นเอง

เมื่อช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมา CryptoGlobe รายงานว่าเจ้าหน้าที่สามารถติดตามพ่อค้าใน Dark web ได้หลังจากที่ได้วิเคราะห์การทำธุรกรรม Bitcoin

นาย Gal Vallerius ชาวฝรั่งเศสก็ถูกจับในปี 2017 ในข้อหาขายยาเสพติดเช่น cocaine, fentanyl, oxycodone และ LSD ที่อยู่บน Dark web เช่นกัน

ก่อนหน้านี้มีรายงานว่า ผู้ใช้งานตลาด Dark web นามว่า Dream market ถูกจับกุมได้เนื่องจากใช้รหัสซ้ำเช่นกัน

กดคลิกเพื่อแสดงความเห็น