<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

“รัฐบาลรัสเซียมีแผนที่จะลงทุนใน Bitcoin ไม่กี่สัปดาห์นี้” กล่าวโดยอาจารย์ท่านหนึ่งในรัสเซีย

อาจารย์ในมหาวิทยาลัยในรัสเซียกล่าวกับรัฐบาลว่าจะเริ่มลงทุนใน Bitcoin เพื่อหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตรจากสหรัฐฯ ซึ่งจะเกิดขึ้นในไม่กี่สัปดาห์นี้

รัสเซียจะซื้อ “ทองคำดิจิทัล”

นาย Vladislav Ginko จากสถาบันด้านเศรษฐกิจและการปกครองของรัสเซียกล่าวว่า การคว่ำบาตรของสหรัฐฯ นั้นจะทำให้รัสเซียกระจายเงินสดไปอยู่ในรูปแบบ Bitcoin

นาย Ginko ที่มีความสัมพันธ์กับทางรัฐบาลมาอย่างยาวนานกว่า 20 ปี ได้กล่าวว่า สิ่งนี้จะเกิดขึ้นภายในไม่กี่สัปดาห์ เมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนนาย Ginko ได้ปรากฎตัวบนหลายแพลตฟอร์มของรัสเซียเพื่อซื้อ Bitcoin เป็นทรัพย์สิน

นาย Ginko กล่าวให้เหตุผลว่า:

“การคว่ำบาตรของสหรัฐฯ อาจบรรเทาด้วยการใช้ Bitcoin เท่านั้น เพราะการคว่ำบาตรนั้นจำเป็นที่จะต้องให้ทางรัสเซียทิ้งสินทรัพย์ทุกอย่างของสหรัฐฯ และเข้ามาลงทุนใน Bitcoin อย่างมหาศาล ธนาคารกลางรัสเซีย มีเงินทุนสำรองกว่า 466 พันล้านดอลลาร์และต้องรีบกระจายเงินลงทุน”

เช่นเดียวกับอิหร่านและเวเนซุเอลา รัสเซียก็กำลังหาวิธีในการลดใช้เงินสกุลดอลลาร์ ย้อนกลับไปในเดือนพฤศจิกายน 2018 ประธานาธิบดีของรัสเซียนายปูตินประกาศว่าหลังจากเกิดการคว่ำบาตรครั้งใหม่นั้น ทางประเทศไม่มีทางเลือกนอกจากต้องลดการใช้สกุลเงินดอลลาร์ในระหว่างการค้าขายระหว่างประเทศ

หากทางรัสเซียลงทุนใน Bitcoin อย่างจริงจัง ราคาของมันอาจพุ่งสูงขึ้นอย่างฉับพลัน เรื่องราวแบบนี้เคยเกิดขึ้นแล้วในปี 2018 เมื่อมีนักลงทุนชาวจีนผู้มั่งคั่งได้ซื้อ Bitcoin เป็นจำนวนมากเนื่องจากมีการลดค่าเงินนั่นเอง

ในขณะที่ในประเทศรัสเซียก็ยังคงสะสมทองคำที่ไม่ใช่ดิจิทัลเพื่อเป็นเกราะป้องกันการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจ และในปี 2018 รัสเซียได้เพิ่มปริมาณสำรองของทองคำเป็นสามเท่าเพื่อมาต่อกรเศรษฐกิจกับสหรัฐฯ