<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

ประเทศยูเครนเตรียมออกกฎหมายรับรองสกุลคริปโตให้ใช้ซื้อสินค้าและลงทุนได้ตามกฎหมาย

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

อ้างอิงจากรายงานเมื่อช่วงวันจันทร์ที่ผ่านมานี้ ข่าวดีดังกล่าวนั้นมีที่มาจากภูมิภาคยุโรปตะวันออก ซึ่งทางหน่วยงานด้านการออกกฎหมายของประเทศยูเครนอย่าง Verkhovna Rada นั้นได้ดำเนินการรับร่างการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายซึ่งมีการปรับเนื้อหาให้รองรับสกุลเงินคริปโตในฐานะเป็นสื่อกลางในการซื้อขายสินค้าและการลงทุนได้ภายในประเทศ

การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนั้นมีที่มาจากความพยายามในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานทางด้านการเงินสำหรับสกุลเงินคริปโตโดยหน่วยงานอย่าง Financial Action Task Force (FATF) ซึ่งจำเป็นที่จะต้องให้ประเทศซึ่งเข้าร่วมโครงการจัดทำแผนนำร่องสำหรับตลาดคริปโตภายในประเทศอีกด้วย

ในร่างต้นฉบับนั้นได้มุ่งเป้าไปที่การป้องกันการรับรองทางกฎหมายสำหรับการดำเนินการใด ๆ ที่เป็นการต้องห้ามด้วยกฎหมายหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย รวมไปถึงการสนับสนุนการสร้างอาวุธสำหรับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อีกด้วย แต่ในร่างซึ่งได้รับการแก้ไขนั้นได้เพิ่มรายละเอียดเพื่อรองรับสินทรัพย์ดิจิทัลเข้าไปด้วย

ในร่างซึ่งได้มีการแก้ไขนั้นยังได้มีการแสดงถึงคุณสมบัติสำคัญของสกุลเงินคริปโตทั้งในด้านความเป็นทรัพย์สินและความที่ตัวสินทรัพย์นั้นทรงมูลค่าในตัวเองในทางดิจิทัลซึ่งสามารถที่จะโอนถ่าย ซื้อขายมูลค่านั้นต่อไป หรือแม้แต่การใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการหรือการลงทุนนั่นเอง

ทั้งนี้การดำเนินการนั้นยังคงอยู่ภายใต้กรอบ

แม้ว่าประเทศยูเครนนั้นจะเปิดโอกาสให้แก่สกุลเงินคริปโตสำหรับการดำเนินการภายในประเทศ แต่ทั้งนี้ทางรัฐบาลก็ยังได้วางข้อจำกัดไว้อยู่หลายประการ โดยอ้างอิงตามแนวคำแนะนำจากทาง FATF นั้นทางประเทศยูเครนก็ได้มีการเตรียมกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการป้องกันการฟอกเงิน (AML) เพื่อดำเนินการกำกับดูแลสำหรับตลาดสกุลเงินคริปโตโดยเฉพาะอีกด้วย

ทั้งนี้ทางกระทรวงการเปลี่ยนแปลงทางด้านดิจิทัลของประเทศนั้นจะทำหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการกำกับดูแลการหมุนเวียนของสกุลเงินคริปโตภายในระบบ เพื่อเป็นการยืนยันว่าผู้เข้าร่วมในตลาดคริปโตของประเทศทุกรายนั้นปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการฟอกเงินอย่างถูกต้อง

นอกจากนี้แล้วธุรกรรมซึ่งเกี่ยวกับสกุลเงินคริปโตนั้นจะยังได้รับการเฝ้าตรวจสอบอย่างใกล้ชิดในแต่ระดับขึ้นอยู่กับมูลค่าของธุรกรรมนั้น ๆ ยกตัวอย่างเช่นการดำเนินธุรกรรมมูลค่าต่ำกว่า 30,000 hryvnias หรือ 1,300 ดอลลาร์ต่อหนึ่งธุรกรรมนั้น ผู้ดำเนินธุรกรรมเพียงแต่จำเป็นที่จะต้องส่ง Public Key ให้แก่หน่วยงานรัฐซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบดูแลเท่านั้น หากแต่การดำเนินธุรกรรมที่มีมูลค่ามากกว่าจำนวนดังกล่าวนั้น ทั้งผู้ส่งและผู้รับสกุลเงินคริปโตจำนวนนั้น ๆ จำต้องดำเนินการระบุตัวตนรวมไปถึงสถานะความสัมพันธ์ระหว่างผู้ดำเนินธุรกรรมอีกด้วย

ก้าวสุดท้ายก่อนการประกาศใช้จริง

แม้ว่าร่างกฎหมายดังกล่าวนั้นจะได้ผ่านการพิจารณารอบที่สองแล้วก็ตาม แต่ร่างดังกล่าวยังคงต้องได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจากฝ่ายผู้ออกกฎหมายของประเทศอย่าง Verkhovna Rada ก่อน ซึ่งในขณะนี้นั้นอยู่ในขั้นเตรียมการสำหรับการลงนามนั่นเอง ซึ่งเมื่อประธานาธิบดีได้ลงนามแล้วนั้น ร่างฉบับดังกล่าวก็จะมีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายนั่นเอง

ในขณะเดียวกันนี้ นาย Valdis Dombrovskis ซึ่งเป็นอดีตประธานาธิบดีของประเทศลัตเวียและหนึ่งในว่าที่กรรมาธิการด้านการเงินของสหภาพยุโรป (EU) นั้นได้กล่าวในช่วงเดือนก่อนว่าตัวเขานั้นจะเสนอร่างแผนแม่แบบทางด้านกฎเกณฑ์ในการกำกับดูแลทางด้านการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินคริปโตท่ามกลางกลุ่มประเทศในสหภาพยุโรปอีกด้วย

ที่มา : Cryptopotato

กดคลิกเพื่อแสดงความเห็น