<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

ยังคงมีผู้ใช้งาน Lightcoin เป็นจำนวนมากที่ตกเป็นเหยื่อของการโจมตี Dusting Attack

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

ข้อมูลบน Blockchain ของ Litecoin นั้นแสดงให้เห็นว่าได้มีตัวตนหนึ่งบนเครือข่ายได้ดำเนินการโจมตีความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้หลายรายเป็นประจำึ่งนำไปสู่ความเสี่ยงด้านการระบุตัวตนของผู้ใช้และ Wallet ของพวกเขาได้

ข้อมูลดังกล่าวนั้นอ้างอิงจาก BitInfoCharts โดยการดำเนินการดังกล่าวได้ถูกตรวจพบรั้งแรกโดย Litecoin.com ซึ่งได้พบว่ามีการดำเนินการโดยผู้ใช้รายหนึ่งบนเครือข่ายได้ทำการกระจายเหรียญปริมาณน้อยมากๆไปสู่บัญชีหลายราย หรือที่เรียกว่า Dusting Attack โดยปัจจุบันมี address ที่ตกเป็นเหยื่อถึง 4,000 ต่อวัน และมีแนวโน้มพุ่งสูงถึง 70,000 ต่อสัปดาห์เลยก็ได้

การดำเนินการดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นในรูปแบบซึ่งเห็นได้จากกราฟว่ามีลักษณะเป็นฟันปลาคล้ายกับใบเลื่อย โดยรูปแบบการโจมตีเช่นนี้คล้ายกับที่เกิดขึ้นมาก่อนในช่วงเดือนสิงหาคมปี 2019 ที่ผ่านมานี้ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการดำเนินการดังกล่าวบนเครือข่ายนั่นเอง

การโจมตีในรูปแบบนี้ซึ่งผู้ดำเนินการได้ส่งเหรียญปริมาณน้อยมากๆไปสู่บัญชีใดบัญชีหนึ่งโดยเฉพาะนั้น จะทำให้ผู้โจมตีสามารถทำการวิเคราะห์บัญชีดังกล่าว ทั้งยังสามารถที่จะส่งเหรียญเพิ่มเติมเพื่อพยายามระบุตัวตนของบัญชีแต่ละบัญชีเพื่อโยงไปสู่ปลายทางคือ Wallet ที่เกิดจากสายธุรกรรมจากกลุ่มบัญชีเดียวกัน  ซึ่งเป้าหมายของการดำเนินการดังกล่าวนั้นคือการที่ผู้โจมตีจะสามารถระบุตัวตนของบัญชีที่ได้ส่งเหรียญเข้าไปและ Wallet เข้ากับตัวบุคคลหรือองค์กรบริษัทต่างๆนั่นเอง

ความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นหากผู้โจมตีเครือข่ายสามารถระบุตัวตนเจ้าของ Wallet ซึ่งถือเหรียญดังกล่าวไว้ได้นั้น พวกเขาอาจเริ่มที่จะโจมตีตัวบุคคลโดยการส่งข้อความหรืออีเมล์หลอกลวง การใช้ข้อมูลการดำเนินธุรกรรมส่วนตัวของผู้ใช้เพื่อเรียกเอาผลประโยชน์ หรือแม้แต่เพื่อการเข้าครอบครองเหรียญใน Wallet นั้นๆได้ เป๋็นต้น โดยวิธีการป้องกันตัวเองของผู้ใช้บนเครือข่ายนั้นคือการที่พวกเขาต้องไม่ดำเนินการโยกย้ายปริมาณเหรียญจำนวนที่ได้รับมาจากเหล่าผู้โจมตีซึ่งจะส่งผลให้ผู้โจมตีไม่สามารถทำการวิเคราะห์ตัวตนของเจ้าของบัญชีได้นั่นเอง

นอกจากนี้ทาง Litecoin.com ยังได้ออกมากล่าว่าหากการดำเนินการดังกล่าวที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการโจมตีตามที่คาดจริงๆ รูปแบบการดำเนินการที่เกิดขึ้นรายสัปดาห์นี้จะเป็นการดำเนินการแบบใหม่ซึ่งเป็นการสร้างชุดข้อมูลที่มีรายละเอียดและสามารถนำไปใช้งานในการเชื่อมโยงการดำเนินการระหว่างผู้ใช้ในระบบเข้าด้วยกันได้

อย่างไรก็ตามการดำเนินการดังกล่าวนั้นเป็นการยากที่จะระบุตัวตนจากการดำเนินการของผู้ใช้งานบนเครือข่ายได้อย่างถูกต้อง แม้ว่าจำนวนธุรกรรม และปริมาณของธุรกรรมที่ใช้ในการโจมตีซึ่งส่งออกไปนั้นจะไม่ได้เพิ่มขึ้นตามปริมาณผู้ใช้งานบนเครือข่ายในแต่ละวันก็ตาม

นอกจากนี้แล้วในการช่วยป้องกันและหยุดการโจมตีดังกล่าวลงได้นั้น เหล่านักขุดนั้นควรที่จะร่วมกันสร้างกฎหรือมาตรการในการหยุดยั้งการกระจายธุรกรรมจำนวนมากดังกล่าว ซึ่งในกลุ่มสังคมสำหรับเครือข่ายของ Litecoin นั้นก็ได้มีการพูดคุยถึงกรณีดังกล่าวขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีใจความบางส่วนดังนี้

“ในที่สุดแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับผู้ใช้งานบนเครือข่ายว่าต้องการที่ดำเนินการจัดการกับปัญหานี้อย่างไร ซึ่งก็ขึ้นอยู่ว่าผู้ใช้บนเครือข่ายได้เห็นการดำเนินการที่เกิดขึ้นดังกล่าวนี้ว่าเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขหรือไม่”

ทั้งนี้การดำเนินการโจมตีในรูปแบบดังกล่าวนั้นได้เคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วกับเหรียญอื่นๆอย่าง Bitcoin ซึ่งได้มีการแพร่กระจายของการโจมตีไปสู่เหรียญอื่นๆตามมา โดยในช่วงปีก่อนนั้นทาง  Samourai Wallet ได้ออกมาเตือนเหล่าผู้ใช้ของพวกเขาถึงการโจมตีดังกล่าวและได้ดำเนินการสร้างมาตรการในการช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถแยกปริมาณเหรียญที่ได้รับจากการโจมตีออกจากจำนวนเหรียญจริงๆของพวกเขาได้เพื่อป้องกันการดำเนินธุรกรรมแก่เหรียญจำนวนดังกล่าวโดยไม่ได้ตั้งใจ ซึ่งส่งผลให้ผู้โจมตีสามารถวิเคราะห์ตัวตนของพวกเขาได้นั่นเอง

ที่มา : Cryptoglobe

กดคลิกเพื่อแสดงความเห็น