<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

รัฐบาลหลายประเทศกำลังพิจารณาแบนเหรียญ Stablecoin เช่น USDT, USDC และอีกจำนวนมาก

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

ในวันที่ 14 เมษายน 2020 คณะกรรมการ Financial Stability Board (FSB) ปล่อยเอกสารเกี่ยวกับการวิเคราะห์ปัญหาด้านกฎหมายแะลด้านอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากเหรียญ stablecoins ต่างๆ ทั่วโลก โดยเอกสารดังกล่าวมีเนื้อหาแนะนำให้รัฐบาลต่างๆ ทั่วโลกร่วมมือกันออกนโยบายต่อต้านเหรียญ stablecoin ทั้งหมดในตลาดไปพร้อมๆ กัน

ซึ่งทาง FSB เสนอข้อแนะนำด้วยกันทั้งหมด 10 ประการแก่ธนาคารกลางต่างๆ และต่อผู้มีอำนาจด้านกฎหมายของ G20 ซึ่ง FSB ก็ได้เสนอให้มีการส่งเสริมการออกกฎหมายเกี่ยวกับเหรียญสกุลเงินดิจิตอลมากกว่าเดิม ซึ่งถ้าหากว่ารัฐบาลทั่วโลกไม่สามารถควบคุมเหรียญ stablecoin แบบ decentralized ด้วยกฎหมายได้ก็ควรจะพิจารณาการแบนเหรียญเหล่านั้น

ซึ่งในแง่ข้อเสียที่ทาง FSB กล่าวเกี่ยวกับเหรียญ Stablecoin ก็คือมันสามารถส่งผลเสียต่อผู้ค้าปลีกรายย่อยได้ โดย FSB กล่าวว่าเหรียญ Stabelcoins เป็นภัยต่อความั่นคงทางเศรษฐกิจ ตลาดที่กำลังเปิดตัว และเศรษฐกิจที่กำลังพัฒนา นอกจากนั้นแล้วเหรียญ stablecoins ยังเป็นปัญหาต่อธนาคารกลางเนื่องจากภาพรวมทาเศรษฐกิจจะได้รับผลกระทบถ้าประชาชนหันมาใช้เหรียญ stablecoin แทนเหรียญสกุลธรรมดาที่ได้รับการควบคุมโดยรัฐบาล

ถ้าหากเหรียญ stablecoins มาเป็นสกุลเงินแทรสกุลเงินปกติได้ FSB กังวลว่าธนาคารกลางต่างๆ จะมีปัญหาและส่งผลต่อความมั่นคงของสถาบันการเงินทั่วโลก นอกจากนั้นแล้วในประเทศที่มีสภาพเศรษฐกิจแบบพัฒนาแล้วตัวเหรียญ stablecoins จะส่งผลต่อระบบในแง่ที่มันเป็นเหรียญแบบ decentralized ซึ่งยังคงมีปัญหาด้านความน่าเชื่อถือว่ามันมีคุณค่าในตัวของมันเองจริงหรือไม่ 

FSB ยังกล่าวว่าในภาพเศรษฐกิจที่กำลังมีวิกฤตเช่นสภาพเศรษฐกิจตกต่ำจากการระบาดของไวรัสโคโณน่าในปัจจุบันนั้นเหรียญ stablecoins ทั่วโลกนั้นจะกลายเป็นลูกผสมสำหรับเหรียญดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งถ้ามันไม่ได้รับการแก้ไขล่ะ็เหรียญ stablecoins ทั่วโลกจะส่งผลให้ความมั่นคงทางการเงินถูกทำลายและอัตราการไหลเวียนเงินทั่วโลกปั่นป่วน ซึ่งมันจะส่งผลต่อตลาดเศรษฐกิจที่กำลังพัฒนาอย่างรุนแรง

“ผู้มีอำนาจควรใช้อำนาจในการลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องหรือห้ามการใช้เหรียญ stablecoins บางชนิดในข้อหาที่มันไม่สอดคล้องกับข้อบังคับหรือภาพรวมทางกฎหมาย”

แต่ถึงอย่างไรก็ตามคณะกรรมการ FSB ไม่ได้เป็นองค์กรที่มีอำนาจออกข้อบังคับในตัวเองแต่อย่างใด แต่อย่างไรก็ตามเสียงของคณะกรรมการก็เป็นเสียงที่มีอิทธิพลต่อโลกการเงินเนื่องจาก FSB คอยให้คำแนะนำเรื่องเทคโนโลยีด้านการเงินเพื่อรักษาความั่นคงของระบบการปฎิบัติงานของธนาคารกลางเสมอมา FSB ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจาก Bank for International Settlements (BIS) ซึ่งมีสมาชิกเป็นผู้แทนกระทรวงการคลังและสมาชิกของธนาครกลางจากทั่ว G20 และยังมีองค์กรระหว่างประเทศอย่าง IMF BIS ECB ธนาคารโลกเข้าร่วมด้วย

กดคลิกเพื่อแสดงความเห็น