<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

การสำรองเหรียญขั้นต่ำเพื่อเปิดบัญชีบน XRP Ledger มีราคาถูกลงสองเท่า หลังชุมชนโหวตเห็นด้วย

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

ข้อเสนอปรับลดความต้องการเหรียญขั้นต่ำเพื่อใช้ในการเปิดบัญชีบน XRP Ledger ถูกปรับลดลงจาก 20 XRP เหลือ 10 XRP ซึ่งประสบผลสำเร็จไปได้ด้วยดี นับตั้งแต่ที่ได้มีการโหวตลงคะแนนเสียงเป็นระยะเวลายาวนานหลายสัปดาห์

เพื่อป้องกันสแปมและการโจมตีประเภทต่าง ๆ โปรโตคอลจึงจำเป็นต้องมีโทเค็นจำนวนหนึ่งเพื่อใช้สำรองในการเปิดบัญชีใหม่บนบัญชีแยกประเภท (Ledger)

โดยปกติแล้ว ความต้องการสำรองเหรียญขั้นต่ำบน XRP Ledger สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ หากมีการลงประชามติหรือการโหวตในหมู่ผู้ตรวจสอบบนเครือข่าย ซึ่งการปรับเปลี่ยนดังกล่าวมีความจำเป็นเมื่อราคาของ XRP ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น 

อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ถือว่าเป็นเรื่องใหม่ โดยก่อนหน้านี้นาย David Schwartz CTO ของ Ripple ได้ออกมากล่าวสนับสนุนการปรับลดความต้องการเหรียญขั้นต่ำบน XRP Ledger ในช่วงปลายเดือนเมษายน

แม้ว่าการโหวตลงคะแนนล่าสุดจะทำให้การเปิดใช้บัญชีใหม่มีราคาถูกลงสองเท่า แต่ข้อกำหนดที่ไม่เพียงพอนั้นอาจเพิ่มความเสี่ยงในการถูกโจมตีสำหรับเครือข่ายได้น และท้ายที่สุดข้อเสนอดังกล่าวก็อาจถูกนำมาพิจารณาทบทวนใหม่อีกครั้ง