<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

บริษัทที่ปรึกษาด้านการเงินกว่า 2 แสนรายในสหรัฐฯ อาจแนะนำ Bitcoin ให้นักลงทุน

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

ดูเหมือนว่าการอนุมัติ Bitcoin Futures ETF ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์สองรายการเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว จะเป็นตัวจุดชนวนทำให้ที่ปรึกษาทางด้านเงินจำนวนมากเริ่มแนะนำกลุ่มสินทรัพย์ประเภทดังกล่าวกับนักลงทุนสถาบัน

นาย Michael Saylor CEO ของ MicroStrategy เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีที่ปรึกษาทางการเงินมากกว่า 200,000 รายในสหรัฐอเมริกาที่มีแนวโน้มที่เข้าร่วมกับ Bitcoin เนื่องจากพวกเขาสามารถสร้างรายได้จากค่าธรรมเนียมในการแนะนำพวกมัน

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว Wall Street Journal ได้ตีพิมพ์บทความเจาะลึกเกี่ยวกับเรื่องราวเบื้องหลังความเชื่อมั่นเชิงบวกสำหรับที่ปรึกษาทางการเงินที่อ้างถึงการสำรวจสินทรัพย์ภายใต้การจัดการของ Bitwise ซึ่งพบว่า 81% ของผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินกล่าวว่า ลูกค้าของพวกเขาได้ถามเกี่ยวกับวิธีการลงทุนใน Crypto เมื่อช่วงปีที่ผ่านมา  บ่งชี้ถึงความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน

นาย Ben Cruikshank หัวหน้า Flourish ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Massachusetts Mutual Life Insurance กล่าวให้ความเห็นว่าที่ปรึกษาทางการเงิน “รู้สึกว่าจำเป็นต้องนำเสนอสิ่งที่ลูกค้าต้องการ แม้ว่ามันจะทำให้พวกเขาอึดอัดก็ตาม”

นอกจากนี้บริการใหม่จากบริษัทนายหน้าออนไลน์ Interactive Brokers Group เมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ยังช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินสามารถซื้อขาย Bitcoin ได้มากง่ายขึ้นอีกด้วย รวมถึงบริษัทที่ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลรับฝากทรัพย์สิน ผู้อำนวยความสะดวกด้านการซื้อขาย ผู้ดูแลบันทึกที่ทำงานให้กับที่ปรึกษามากกว่า 5,700 ราย 

บริการใหม่นี้จะช่วยให้ที่ปรึกษาสามารถซื้อ Crypto ให้กับลูกค้า โดยรวมเข้ากับการลงทุนแบบดั้งเดิม เช่น หุ้นและพันธบัตร อีกทั้งพวกเขายังสามารถได้รับค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมจากการให้บริการดังกล่าวอีกด้วย