<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

Efinity กลายเป็นผู้ชนะการประมูล Parachain ครั้งที่ 6 ของ Polkadot

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

โครงการ Efinity ได้เป็นผู้ชนะการประมูลสล็อต Polkadot Parachain ซึ่งผู้เข้าร่วมประมูลนั้นประกอบไปด้วย Acala, Moonbeam, Astar, Parallel Finance และ Clover Finance

ในการที่จะชนะในการประมูลผู้เข้าร่วมและนักลงทุนโหวตโดยการนำเหรียญ DOT ซึ่งเป็นเหรียญของ Polkadot ไป stake ไว้

Parachain ครั้งที่ 6 ตกเป็นของ Efinity

ตามประกาศ Twitter ของ Enjin Efinity ชนะสล็อตด้วย 7.7 ล้าน DOT ที่สนับสนุนโดยสมาชิกชุมชนมากกว่า 20,000 รายเพื่อรักษาตำแหน่งในระบบนิเวศที่กำลังขยายตัว

การประกาศบน Twitter ของ Polkadot เปิดเผยว่า Efinity จะเปิดตัวในเดือนมีนาคม 2022 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของสัญญาเช่า 7 ฉบับพร้อมกับผู้ชนะอื่นในการประมูลครั้งที่ 6 ถึง 11

Parachain ของ Polkadot นั้นเป็น sovereign แต่ตัว blockchain layer 1 นั้นถูกเชื่อมต่ออย่างปลอดภัยด้วย main relay chain ผ่าน slot ที่ถูกเปิดให้เช่าได้นานถึง 96 สัปดาห์

หมายความว่า Efinity จะได้รับประโยชน์จากการเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องของ Polkadot เป็นเวลาประมาณสองปีพร้อมโอกาสในการต่ออายุสัญญาเช่า

Parachain NFT มาพร้อมความสามารถในการทำงานร่วมกันและรวดเร็ว

Efinity เข้าร่วมระบบนิเวศของ Polkadot ในเครือข่ายข้ามสายที่พร้อมอำนวยความสะดวกในการกำหนดราคาและการซื้อขายแลกเปลี่ยน NFT 

ตามเกณฑ์มาตรฐานปัจจุบันเครือข่ายสามารถประมวลผลได้ 700-1,000 ธุรกรรมต่อวินาที

Enjin กำลังพัฒนาโทเค็นที่เป็นมาตรฐานเรียกว่า “paratokens” ที่จะรวมเข้ากันได้กับ parachains, parathreads และ smart contract ซึ่งใช้ประโยชน์กับการทำงานร่วมกันกับระบบนิเวศของ Polkadot และ Kusama ทั้งหมด

ในขณะเดียวกันโทเค็นที่สร้างบนเชนอื่น ๆ เช่น Ethereum ERC-20, ERC-721 และ ERC-1155 จะถูกนำเข้าไปยัง Efinity ผ่านการบริดจ์

Efinity token (EFI) จะเป็น utility Paratoken หลักที่ปรับใช้บนเครือข่าย utility ที่ทำการกำกับดูแลจะอนุญาตให้สามารถลงคะแนนในข้อเสนอและการลงประชามติโดยไม่ต้องผ่านการ stake

และยังได้รับการเลื่อนขั้นให้เป็น “ตลาด NFT รุ่นใหม่” Efinity จะช่วยให้ผู้ซท้อและผู้ขายสามารถสร้างและกรอกคำสั่งซื้อสำหรับโทเค็นใด ๆ

สุดท้ายนี้คาดว่าจะเกิดการอำนวยความสะดวกในการพัฒนาแอพของบุคคลที่ 3 ที่จะใช้ Efinity Parachain เพื่อโอน NFT ไปยังบล็อกเชนอื่น ๆ