<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

bitkub-2022-769x90

ผู้ประกอบการภูเก็ตเครียด ! ชาวรัสเซียไม่ สามารถใช้จ่ายได้ Cryptocurrency อาจช่วยแก้ปัญหานี้

bitkub-2022-768x90

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

ตามที่ทราบกันดีว่าสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศรัสเซีย และยูเครน ได้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างไปเกือบทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบทางด้านสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ รวมไปถึงกลไกการขับเคลื่อนของเศรษฐกิจของประเทศไทย และลุกลามไปถึงระบบเศรษฐกิจการท่องเที่ยวภายในจังหวัดภูเก็ต

สิ่งนี้จึงส่งผลทำให้เกิดการชะงัก และสูญเสียรายได้ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกิดจากการ นักท่องเที่ยวชาวรัสเซียไม่สามารถทำธุรกรรมโดยบัตรเครดิตได้  เนื่องจากระบบ SWIFT ของชาวรัสเซียได้ถูกระงับจากชาติตะวันตก ดังนั้นนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียจึงหันมาพิจารณาใช้วิธีการชำระค่าสินค้าและบริการด้วยช่องทางอื่น ๆ แทน รวมถึงสกุลเงินดิจิทัล (CryptoCurrency) 

ในขณะเดียวกันหน่วยที่เกี่ยวข้องก็ได้รับการแจ้งปัญหาความเดือดร้อนจากผู้ประกอบการในจังหวัดภูเก็ต  เนื่องจากการรับชำระคำสินค้าและบริการจากนักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย  ไม่สามารถใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตได้ อย่างไรก็ตามนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียบางส่วนยังคงมี Crypto currency  ถือติดไม้ติดมาด้วยและสามารถใช้ชำระเงินเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

bitazza-may-768x90

อย่างไรก็ตามภายใต้สถานการณ์วิกฤตนี้ บริษัทฯ ฟินสเตเบิ้ล จำกัด (FINSTABLE) ได้เป็นอีกบริษัทที่ยื่นมือเข้ามาช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับจังหวัดภูเก็ต  และได้นำเอาเทคโนโลยีบล็อคเชน ชื่อที่มีระบบว่า BKF Finance มาใช้ช่วยอำนวยความสะดวกในการโอนสินทรัพย์ดิจิทัลให้แก่ผู้ประกอบการต่าง ๆ และชาวรัสเซียที่อยู่ในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งถือเป็นกรณีตัวอย่างของการนำเอา CryptoCurrency มาใช้ท่ามกลางช่วงวิกฤตของประเทศไทย 

เกี่ยวกับบริษัท FINSTABLE

บริษัท ฟินสเตเบิ้ล แคปปิตอล จำกัด เป็นบริษัทในเครือ ฟินสเตเบิ้ล จำกัด มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่จังหวัดภูเก็ต มีทุนจดทะเบียน 75 ล้านบาท เป็นผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีด้าน Blockchain ประกอบด้วยคณะกรรมการ คณะที่ปรึกษา คณะผู้บริหาร และพนักงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์เป็นอย่างสูง

บริษัทฯ ได้ทำงานร่วมกับพันธมิตรที่มีชื่อเสียง และหน่วยงานกำกับดูแลเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ โดยกลุ่มบริษัทฯ อยู่ระหว่างเตรียมการเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีความรู้ ความคุ้นเคยกับพื้นที่ และภาคส่วนต่างๆ ภายในจังหวัดภูเก็ตเป็นอย่างดี สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทฯ เพิ่มเติมได้ที่ www.finstable.co.th

miningpro-may-768x90