<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

แม่มาแล้ว ! ARK Invest ของ Cathie Wood ยื่นขอจัดตั้ง Ethereum Spot ETF ครั้งแรกในสหรัฐฯ

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

จากข้อมูลล่าสุด ARK Invest ได้ยื่นขอจัดตั้งกองทุน Ethereum Spot ETF  ร่วมกับ 21Shares ผู้ให้บริการ ETF ชั้นนำ เพื่อเปิดตัว Ethereum Spot ETF เป็นครั้งแรกในสหรัฐฯ

ผลิตภัณฑ์กองทุนดังกล่าวจะถูกเรียกว่า ARK 21Shares Ethereum ETF ซึ่งจะพยายามติดตามราคาของ  Ethereum  โดยเทียบกับอัตราอ้างอิง CME CF Ether-Dollar – New York Variant  ดัชนีที่รวบรวมการซื้อขายของ ETH ของตลาดแลกเปลี่ยน spot หลัก ๆ

สำหรับผลิตภัณฑ์ ARK 21Shares Ethereum ETF จะมีเปิดให้ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ Cboe BZX Exchange ภายใต้สัญลักษณ์ ARKE

ทั้งนี้ค่าธรรมเนียมรายปีของ ETF จะอยู่ที่ 0.95% และค่าธรรมเนียมนี้จะครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายและภาระผูกพันของทรัสต์ (หนี้สินหรือภาระผูกพันอื่นๆ ของทรัสต์) ซึ่ง ETF จะไม่ลงทุนในตราสารอนุพันธ์หรือตราสารอื่นใดที่ไม่ใช่ ETH

ก่อนหน้านี้บริษัทจำนวนหนึ่งเพิ่งยื่นขอสมัคร  Ethereum Spot ETF ไปยัง ก.ล.ต. สหรัฐฯ  และมีแนวโน้มว่าจะได้รับการอนุมัติอีกด้วย

ที่มา: bitcoinsistemi