<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

นับถอยหลังพร้อมกัน !  Bitcoin Halving มาแน่ไม่เกินเช้าวันพรุ่งนี้

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

วันพรุ่งนี้นับว่าจะเป็นวันสำคัญในประวัติศาสตร์ของ Bitcoin เนื่องจาก เครือข่าย Bitcoin จะทำการ Halving ครั้งที่ 4  เพื่อปรับลดจำนวนเหรียญที่ขุดลงได้ต่อวันลงครึ่งหนึ่งจาก 6.25 เหลือ 3.125 ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อบล็อกที่ 840,000 ถูกขุดขึ้นมา 

จากการคาดการณ์เบื้องต้นพบว่า Bitcoin จะเริ่มทำการ Halving ในอีกประมาณ 20 ชั่วโมงต่อจากนี้ ซึ่งเวลาอาจมีความคลาดเคลื่อนเล็กน้อย ขึ้นอยู่กับความเร็วในการขุดของเหล่านักขุด อย่างไรก็ตามเป็นที่ชัดเจนแล้วว่าการ Halving จะอยู่ในกรอบระยะเวลาระหว่าง ตี 4 ถึงประมาณ 7 โมงเช้า ของวันพรุ่งนี้ (วันที่ 20 เมษายน 2024) 

ทั้งนี้นักวิเคราะห์เชื่อว่า หลังจากการ Halving ตลาด Bitcoin อาจจะเกิดภาวะ supply shock ซึ่งจะส่งผลให้ราคาของ Bitcoin พุ่งขึ้นสูงในอนาคต เนื่องจากมีอุปทานที่ลดลงสวนทางกับอุปสงค์ที่เพิ่มมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม ในขณะนี้สถานการณ์ปัจจุบันของโลกกำลังน่าเป็นห่วง เนื่องจากสถานการณ์ความรุนแรงในตะวันออกกลางกำลังทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น ประกอบกับภาวะทางเศรษฐกิจเช่นภาวะเงินเฟ้อก็ยังไม่หมดสิ้น นักลงทุนคงได้แต่ติดตามกันข่าวสารกันต่อไปว่าทิศทางของตลาดคริปโตเคอร์เรนซีจะเป็นอย่างไรในช่วงกลางปีนี้