<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

bitkub-2022-769x90

Author: Kelvin Lee

มร.เคลวิน ลี ดำรงตำแหน่ง Head of Southeast Asia - Ripple และประจำอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ มีหน้าที่รับผิดชอบโดยรวมต่อการขยายธุรกิจของริปเปิลทั่วทั้งภูมิภาคนี้ และเป็นผู้นำในการเพิ่มฐานลูกค้าให้กับริปเปิลโดยอาศัยประสบการณ์มากมายที่เขาสั่งสมจากการทำงานในแวดวงภาคการเงินและการธนาคาร