<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

นักลงทุนอิสระ Tim Draper แสดงความเห็นเกี่ยวกับการออกกฎหมาย DAO ของ SEC

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

อ้างอิงจากจดหมายเปิดผนึกของนาย Tim Draper สู่ SEC ผ่าน Facebook นั้น เขาได้พูดเกี่ยวกับการตัดสินใจของ SEC เกี่ยวกับการทำให้ DAO Token นั้นกลายเป็นสินทรัพย์ตามกฎหมายจนส่งกระทบกับการระดมทุนแบบ ICO ด้วย

มุมมองของนาย Tim

นาย Tim Draper ได้ทำการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับธรรมชาติของ ICO และเหตุผลที่ทำไมทาง SEC ถึงต้องออกมาทำอะไรบางอย่างกับมัน โดยนาย Draper ได้กล่าวว่าส่วนตัวนั้น เขาอยากให้เหรียญ ICO ที่ถูกออกขายก่อนวันที่ 30 ตุลาคมปีนี้ “ไม่ถูกจัดให้เป็นสินทรัพย์ตามกฎหมาย”​ ซึ่งนั่นก็รวมถึง ICO ของเขานามว่า Bancor ด้วย โดยเขาโต้เถียงว่า ICO ตัวบุกเบิกนั้นจะเป็นตัวช่วยผลักดันให้หลายๆคนมองเห็นโอกาสและสรรค์สร้างสิ่งใหม่ๆที่ดีขึ้นมา

การออกกฎหมาย

อย่างไรก็ตาม เขาก็ได้แสดงความเห็นด้วยว่ามันควรที่จะมีกฎหมายเข้ามาควบคุม โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดการขายเหรียญ ICO ให้นักลงทุนในปัจจุบันนี้ที่ทำกันอย่างรวดเร็วเกินไป ซึ่งการประกาศของ SEC ในด้านกฎหมายนั้น ได้มีการกำชับให้นักลงทุนเจ้าของเหรียญ ICO นั้นมาขึ้นทะเบียนตัวเองด้วย

ท้ายสุดนี้ เขาได้ออกความเห็นเชิงแนะนำถึงเรื่องการออกกฎหมายและการควบคุมเหรียญ ICO ให้กลายเป็นสินทรัพย์ตามกฎหมายว่า

  1. ถ้าหาก ICO นั้นถูกสร้างเพื่อการลงทุน มันควรจะต้องลงทะเบียนกับ SEC
  2. ถ้าหากว่าเหรียญนั้นถูกสร้างขึ้นมาเพื่อประโยชน์ด้านสาธารณะ และผู้คนมาช่วยกันระดมทุนตามความสมัครใจ ICO ตัวดังกล่าวควรได้รับการผ่อนผันเรื่องการลงทะเบียน
  3. ถ้าหาก ICO ตัวนั้นถูกสร้างขึ้นมาเพื่อหาเงินเข้าบริษัท และจำนวนเงินนั้นถูกระดมมาเพื่ออุ้มบริษัท ICO ตัวนั้นควรที่จะลงทะเบียนกับ SEC

กดคลิกเพื่อแสดงความเห็น