<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

“การระดมทุนแบบ ICO นั้นจะอาจจะต้องตกอยู่ภายใต้กฎหมาย” กล่าวโดยธนาคารกลางสิงคโปร์

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

ธนาคารประเทศสิงคโปร์นั้นได้ออกประกาศฉบับใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนแบบ ICO โดยกล่าวว่าผู้ออกเหรียญ ICO บางรายนั้นอาจจะต้องตกอยู่ภายใต้กฎหมายเกี่ยวกับสินทรัพย์

The Monetary Authority of Singapore (MAS) หรือธนาคารกลางแห่งสิงคโปร์ได้แสดงจุดยืนของพวกเขาที่มีต่อการขายเหรียญ ICO เมื่อวานนี้ว่าเหรียญ ICO บางตัวจะต้องถูกนับว่าเป็นสินทรัพย์ (securities) ซึ่งทั้งหมดนั้นขึ้นอยู่กับสภาพในการเปิดขายเหรียญของผู้ออกเหรียญ โดยการประกาศดังกล่าวถือว่ามีความใกล้เคียงกับของ SEC แห่งประเทศสหรัฐฯที่ออกมาประกาศใช้กฎหมายควบคุม ICO เมื่อไม่นานมานี้

ทาง MAS ได้อธิบายว่า

“MAS ได้ทำการเฝ้าดูตลาดเหรียญ cryptocurrency มาสักระยะหนึ่งและพบว่ามันได้พัฒนาตัวเองในแบบที่ซึ่งเป็นมากกว่าเหรียญดิจิตอลแล้ว ยกตัวอย่างเช่น เหรียญดิจิตอลบางเหรียญสามารถที่จะนำมาใช้อ้างอิงความเป็นเจ้าของของสินทรัพย์ทางด้านธุรกิจที่ผู้ออกเหรียญนำมาหยิบยื่นให้ ดังนั้น เหรียญดังกล่าวจะต้องตกอยู่ในหมวดหมู่หุ้นหรือหน่วยหุ้นที่มีข้อกฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน [Securities and Futures Act] มารองรับ เหรียญดิจิตอลนั้นยังสามารถที่จะนำมาใช้เป็นตัวอ้างอิงหนี้ที่ทางผู้ออกเหรียญออกให้ รวมถึงเป็นหุ้นกู้ที่ต้องมีกฎหมายมารองรับเช่นกัน”

การเปิดขาย ICO ที่ตกอยู่ภายใต้กฎหมายตามที่ทางธนาคารกลางสิงคโปร์กล่าวนั้นอาจจะทำให้ความต้องการในด้านอื่นๆเกิดขึ้นมาได้ ซึ่งประกอบไปด้วยการยื่นหนังสือชี้ชวนให้กับทางธนาคารกลางก่อนการเปิดขาย ICO ซึ่งผู้ที่จะยื่นนั้นจะต้องเป็น “ผู้ออกเหรียญและหุ้นส่วน” อ้างอิงจากโดย MAS รวมถึงอาจจะต้องมีการขอใบอนุญาตเพิ่มเติมด้วย

เหมือนกับ SEC ทาง MAS ตัดสินใจว่าบริษัทใดๆก็แล้วแต่ที่จะทำการเปิดขาย ICO นั้นจะต้องมีการทำตามขั้นตอนของกฎหมายให้ถูกต้อง

“ที่จริงแล้ว ระบบการซื้อขายเหรียญพวกนั้นจะต้องได้รับการอนุมัติจาก MAS ก่อน เพื่อทำการตรวจสอบว่าผู้เปิดขายพวกนั้นปฏิบัติตามกฎหมายของ SFA หรือไม่”

ท้ายที่สุดแล้ว ทาง MAS ได้แนะนำให้ทางผู้ออกเหรียญทำการปรึกษาทนายหรือที่ปรึกษาทางกฎหมายก่อนที่จะเปิดขาย

“ผู้ออกเหรียญดิจิตอลทุกราย, ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้อำนวยความสะดวก และผู้ช่วยโปรโมทหรือโฆษณาเหรียญดิจิตอลนั้นๆ, และระบบแลพตฟอร์มที่ใช้ในการเปิดขายเหรียญควรที่จะปรึกษาที่ปรึกษาทางกฎหมายเพื่อให้แน่ใจว่าบริการนั้นถูกกฎหมาย หรือจะมาปรึกษาทาง MAS ก็ได้” กล่าวโดยธนาคารกลางแห่งประเทศสิงค์โปร

กดคลิกเพื่อแสดงความเห็น