<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

เราไม่มีอำนาจที่จะมาห้ามหรือควบคุม Bitcoin” กล่าวโดยประธานธนาคารกลางยุโรป

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

ประธานแห่งธนาคารกลางยุโรป European Central Bank (ECB) นาม Mario Draghi กล่าวว่าพวกเขานั้นไม่มีอำนาจเพียงพอที่จะบังคับหรือปราบปรามได้ โดยการกล่าวของเขานั้นเกิดขึ้นในช่วงตอบคำถามจากคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและการเงินของรัฐสภายุโรป

อยู่นอกเหนืออำนาจ

คำกล่าวของนาย Mario Draghi มีขึ้นเพื่อตอบคำถามที่ถามว่าทาง ECB นั้นมีแผนการที่จะร่างกฎหมายเพื่อออกมาควบคุมเหรียญ cryptocurrency ที่กำลังโด่งดังอย่าง Bitcoin หรือไม่ และ cryptocurrency นั้นจะส่งผลกระทบหรือความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจของสหภาพยุโรปหรือไม่

โดอ้างอิงจากเว็บ Eunews.it นั้น นาย Mario กล่าวว่าหลังจากที่เขาพิจารณาถึงขนาดจำนวนของผู้ใช้งาน และผลกระทบต่อเศรษฐกิจที่แท้จริง [ของ Bitcoin] แล้ว “มันยังเร็วเกินไปที่จะสรุปว่า Bitcoin นั้นคือตัวเลือกในการใช้จ่ายแห่งอนาคต” โดยเขากล่าวเพิ่มว่า “เราไม่มีอำนาจที่จะห้ามหรือควบคุม Bitcoin” นาย Mario ยังได้กล่าวถึงความต้องการของ ECB ที่จะประเมินความเสี่ยงที่จะมีขึ้น เกี่ยวกับ Bitcoin และ cryptocurrency ด้วย

Blockchain คืออนาคต

ในงานอีเวนท์หนึ่งชื่อว่า Youth Dialogue ณ ที่ วิทยาลัย Trinity ในเมือง Dublin นาย Mario ได้ตอบคำถามที่ว่า “เทคโนโลยีใหม่อย่างเช่น Blockchain นั้นจะมามีบทบาทด้านการเงินในประเทศอย่างไร”​ นาย Mario ตอบว่า “ทาง ECB กำลังดูอยู่ และเราก็ดูมันมาเป็นเวลาสักพักหนึ่งแล้ว ข้อสรุปหนึ่งก็คือ ณ ตอนนี้ เทคโนโลยีดังกล่าวมันยังโตไม่เต็มที่ๆจะนำเอามาใช้เป็นนโยบายของธนาคาร หรือในระบบจ่ายเงิน เราจะต้องดูว่าเทคโนโลยีนี้จะเติบโตได้อย่างไรในอนาคต”

นาย Mario ยังได้เน้นย้ำว่าทางธนาคารกลางแห่งยุโรปนั้นมีความต้องการที่จะแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีใหม่ๆ โดยเขามองว่าปัญหาด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์นั้นถือเป็นปัญหาใหญ่มากที่สุดในทุกวันนี้ เมื่อเราอยู่ในโลกที่มีความเป็นดิจิตอลมากขึ้น เขากล่าวว่านวัตกรรมอย่างเช่น Blockchain จะต้องถูกกลั่นกรองเพื่อดูว่ามันมีความเสี่ยงด้านภัยทางไซเบอร์มากขนาดไหน ก่อนที่จะนำมาปรับใช้จริง

[rsnippet id=”1″ name=”AdSense In-article ad 1″]

ที่น่าสนใจคือก่อนหน้านี้นาย Mario ออกมาโยนแผนการของประเทศ Estonia ที่จะสร้างเหรียญคริปโตเป็นของประเทศตัวเองลงถังขยะไป โดยกล่าวว่าประเทศที่อยู่ภายใต้กฎหมายของสหภาพยุโรปไม่สามารถสร้างสกุลเงินของตัวเองออกมาได้ เพราะสกุลเงินของยุโรปนั้นก็คือยูโร

กดคลิกเพื่อแสดงความเห็น