<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

รายงานเผยกลุ่มร้านค้าจำนวนมากเริ่มรับ Bitcoin Cash เป็นช่องทางการรับเงินแล้ว

เมื่อไม่นานมานี้ Bitpay ได้เปิดตัวบัตรเดบิต Visa ที่ลูกค้าสามารถโหลดเหรียญ Bitcoin Cash เข้าไปได้ ภายหลังจากนั้นบริษัทดังกล่าวได้ทำแพลทฟอร์มรองรับการใช้งานเหรียญ BCH ในด้านการออกใบกำกับภาษีสำหรับผู้ประกอบการ จนส่งผลทำให้พ่อค้าเป็นจำนวนมากทั่วโลกเริ่มหันมาสนใจในเหรียญโคลนนิ่งดังกล่าว

พ่อค้านับพันและบริษัทไม่แสวงผลกำไรกำลังรับ Bitcoin Cash

เว็บ News Bitcoin เผยว่าอัตราการใช้งานระบบของเหรียญ BCH ในกลุ่มพ่อค้าออนไลน์กำลังเพิ่มมากขึ้น เมื่อ Bitpay ได้ติดตั้งระบบการจ่ายเงิน Bitcoin Cash สำหรับพ่อค้า โดยเฉพาะกลุ่มพ่อค้าในประเทศสหรัฐฯ, อเมริกาใต้, เอเชีย และยุโรป

นั่นจึงกลายเป็นผลดีต่อผู้ใช้งานและสนับสนุน Bitcoin Cash เมื่อพวกเขาเริ่มรู้ว่าพ่อค้าของร้านค้าประจำเริ่มที่จะรับเหรียญ BCH เป็นช่องทางในการชำระเงิน โดยลิสของพ่อค้าที่ว่านี้ประกอบไปด้วย Newegg, Apmex, Vultr, Namecheap, eGifter, Gyft, Zeek, Wefunder, Heifer International, Vodi, JM Bullion และอื่น ๆ อีกมากมาย และรวมถึงองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไรอย่าง Save the Children, Internet Archive, Electronic Frontier Foundation และ Wikipedia อีกด้วย

ปัจจุบันเหรียญดังกล่าวมีราคาอยู่ที่ 1,046 ดอลลาร์ และแม้ว่าจะเคยเกิดข้อพิพาทในกลุ่มผู้ใช้งาน Bitcoin เกี่ยวกับการ hard fork แยกตัวออกมาจาก chain หลักของ Bitcoin ไปเมื่อเดือนสิงหาคมของปีที่แล้ว แต่เหรียญ Bitcoin Cash ก็ได้พิสูจน์ให้นักลงทุนหลาย ๆ คนเห็นเป็นครั้งแรกว่า “การ hard fork แล้วประสบความสำเร็จ” นั้นมีอยู่จริง

ร่วมหาคำตอบทิศทางราคา Bitcoin ได้ในงานมหกรรมด้านคริปโตที่ใหญ่ที่สุดในไทยในวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายนนี้ บัตรมีจำนวนจำกัด!จองที่นั่งเลย
+ +