<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

แบงค์ชาติอนุญาตธนาคารพาณิชย์จัดตั้งบริษัทย่อยเพื่อทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับ Cryptocurrency

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 1 สิงหาคมที่ผ่านมา ธนาคารพาณิชย์สามารถที่จะสร้างเหรียญดิจิทัล, ให้บริการเป็นนายหน้าซื้อขายคริปโต ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับคริปโตและลงทุนในคริปโตผ่านทางบริษัทย่อยได้ อย่างไรก็ตามการประกาศล่าสุดได้ย้ำว่าทุกธนาคารและสถาบันการเงินอื่น ๆ ยังคงห้ามไม่ให้มีการซื้อขายโดยตรงกับสกุลเงิน Cryptocurrencies

ธนาคารพาณิชย์ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งสาขาไว้ทำธุรกรรมเกี่ยวกับคริปโตได้ แต่บริษัทย่อยนี้จะไม่ได้รับอนุญาตให้นำเสนอการให้บริการที่เกี่ยวข้องคริปโตแก่ลูกค้าและประชาชนทั่วไปและสามารถทำกิจกรรมกับธุรกิจอื่น ๆ ที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (ค.ป.ภ.) เท่านั้น นอกจากนี้ บริษัทย่อยเหล่านั้นยังไม่ได้รับอนุญาตให้เสนอบริการที่เกี่ยวข้องกับคริปโตให้แก่บุคคลเป็นการเฉพาะรายได้

บริษัทย่อยได้รับอนุญาตให้จัดหาแหล่งเงินลงทุนแก่ลูกค้าเว้นแต่ลูกค้าเหล่านั้นต้องการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลที่มุ่งพัฒนานวัตกรรมทางการเงิน (Financial Innovation) หรือเพื่อเพิ่มคุณภาพของบริการทางการเงินซึ่งในกรณีเหล่านี้ลูกค้าสามารถใช้ BoT Regulatory Sandbox ได้เลย


เมื่อต้นปีที่ผ่านมาธนาคารแห่งประเทศไทยได้เผยแพร่หนังสือเวียนโดยมีสาระสำคัญเป็นการห้ามสถาบันการเงินในประเทศไทยในการลงทุนและซื้อขายหลักทรัพย์คริปโตรวมถึงการมีส่วนร่วมในการจัดตั้งเว็บเทรดคริปโตห้ามมิให้ธนาคารพาณิชย์ให้คำแนะนำบุคคลทั่วไปเกี่ยวกับการลงทุนหรือการซื้อขายหลักทรัพย์ของและห้ามไม่ให้ลูกค้าใช้บัตรเครดิตในการสั่งซื้อคริปโต

ในเดือนพฤษภาคมรัฐบาลไทยได้ออกการกำกับดูแลที่กำหนดว่า Cryptocurrencies หมายความรวมถึงสินทรัพย์ดิจิทัลและดิจิทัลโทเคนและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต. และในช่วงต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานี้ธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่ากำลังพิจารณาแนวทางใหม่ในการชำระบัญชีระหว่างธนาคารโดยใช้สกุลเงินของธนาคารกลางที่ออกโดยธนาคารกลาง (CBDC) การที่ธนาคารกลางยอมรับ Cryptocurrency ของตัวเองจะลดค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมรวมทั้งลดเวลาตรวจสอบลง

ก่อนหน้านี้ในช่วงเดือนกรกฎาคมรัฐบาลไทยได้ออกกฎระเบียบเกี่ยวกับ ICO (Initial Coin Offering) ซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศต้นๆของโลกที่อนุญาตให้การทำ ICOs สามารถดำเนินการได้อย่างรูปแบบและถูกต้องตามกฎหมาย

กดคลิกเพื่อแสดงความเห็น