<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

bitkub-2022-769x90

หน่วยงานสหรัฐฯ เผย “ธุรกรรมของ Bitcoin มีส่วนเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมเพียง 10 เปอร์เซ็นต์”

bitkub-2022-768x90

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

Cryptocurrency นั้นถูกยกขึ้นมาในประเด็นของการฟอกเงินอยู่เสมอ โดยถูกกล่าวหาว่า Bitcoin เป็นเครื่องมือในการฟอกเงินสำหรับผู้ค้ายาและผู้ที่ต้องการฟอกเงิน แต่ดูเหมือนว่า DEA หน่วยงานของสหรัฐฯ จะมาลบล้างความเชื่อเหล่านั้น

อ้างอิงจากบทสัมภาษณ์กับ Bloomberg นาง Lilita Infante หน่วยงานพิเศษของ DEA กล่าวว่า การทำธุรกรรมด้วย Bitcoin มีส่วนเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมเพียง 10 เปอร์เซ็นต์ หากเทียบกับเมื่อ 5 ปีก่อนที่มีถึง 90 เปอร์เซ็นต์

“ปริมาณการทำธุรกรรมนั้นมีมากขึ้น แต่หากเทียบเป็นอัตราส่วนแล้ว มันลดลงเป็นอย่างมาก โดยส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับการเทรดเพื่อเก็งกำไร”

bitazza-may-768x90

อ้างอิงจากนาง Infante ถึงแม้ปัจจุบัน การใช้ Bitcoin ในส่วนใหญ่จะถูกนำไปใช้ในเชิงการลงทุนมากกว่าอาชญากรรม แต่ดูเหมือนว่าปริมาณธุรกรรมของ Bitcoin ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมายจะเพิ่มขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมา

ด้วยความที่เทคโนโลยีของ Blockchain นั้นพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว จริง ๆ แล้ว หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในสหรัฐฯ ได้นำเทคโนโลยี Blockchain มาใช้ติดตามการฟอกเงินและการค้ายา

นอกจากนี้ เธอยังกล่าวว่า หน่วยงานดังกล่าวนั้นได้คิดล่วงหน้าไว้แล้ว และระบุว่า “เรายังมีอีกหลากหลายวิธีในการติดตามมัน” พร้อมทั้งกล่าวถึงสถานการณ์ตอนนี้ว่า “ยังนับว่าดี ที่ตอนนี้ธุรกรรมที่ผิดกฎหมายยังคงเกิดขึ้นบน Blockchain แบบสาธารณะซึ่งมันสามารถตรวจสอบได้”

เธอสรุปสุดท้ายว่า:

“Blockchain เป็นเครื่องมือในการยืนยันตัวตนแต่บุคคลให้กับพวกเรา ซึ่งลึก ๆ ฉันหวังว่า อาชญากรยังคงใช้มันต่อไปเรื่อย ๆ”

กดคลิกเพื่อแสดงความเห็น

miningpro-may-768x90