<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

ประธานาธิบดีเวเนซุเอลาลดคุณค่าสกุลเงินหลัก และให้คุณค่าเหรียญ Petro มากกว่า

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีของเวเนซุเอลานาย Nicolas Maduro เริ่มทำการเปลี่ยนแปลงรูปแบบเศรษฐกิจภายในประเทศตั้งแต่สกุลเงินภายในประเทศจนไปถึงเหรียญคริปโตของประเทศนาม “Petro”

เมื่อสัปดาห์ที่แล้วประธานาธิบดีนาย Maduro เตรียมเปิดตัวธนาคารกลางสำหรับดูแล Cryptocurrency เนื่องจากปัญหาเรื่องเงินเฟ้อของสกุลเงิน Bolivar นั่นเอง อีกทั้งยังได้ตั้งสกุลเงินใหม่นามว่า “Sovereign Bolivar” โดยจะอ้างอิงกับเหรียญ Petro

ถือว่าเป็นครั้งแรกของเวเนซุเอลาที่อ้างอิงค่าเงินด้วยเหรียญคริปโต และถือว่าเป็นประเทศแรกที่ทำเช่นนั้น อย่างไรก็ตาม นักเศรษฐศาสตร์ได้ออกมาเตือนว่า การลดมูลค่าของเงินจะทำให้เกิดอัตราเงินเฟ้อ ซึ่งอ้างอิงข้อมูลจาก Bloombergในปัจจุบันมีอัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ 108,000 เปอร์เซ็นต์

อ้างอิงจากรายงานสกุลเงิน Bolivars กำลังจะล่มสลายและประชาชนกำลังเข้าซื้อ Bitcoin แทน ถึงแม้ว่าจะมีการห้ามจากทางรัฐบาลก็ตาม นอกจากนี้ในรายงานยังระบุด้วยว่าประชากรในเวเนซุเอลากำลังอพยพเพื่อหนีปัญหาทางการเงิน

การมาเปลี่ยนใช้เหรียญ Petro เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุของระบบเศรษฐกิจในเวเนซุเอลา เพราะประเทศยังคงประสบกับการล่มสลายทางเศรษฐกิจภายใน และประธานาธิบดี Madiro ก็ยังต้องเผชิญกับการสูญเสียอำนาจอีกด้วย

นาย Raul Gallegos ผู้อำนวยการฝ่ายควบคุมความเสี่ยงกล่าวกับ Bloomberg ว่า “นาย Maduro ดูอ่อนแอ และอาจมีบางอย่างเกิดขึ้นก็ได้”