<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

สภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐฯ ออกร่างกฎหมายตั้งหน่วยงานต่อกรการใช้คริปโตของผู้ก่อการร้าย

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

อ้างอิงจากประกาศเมื่อวันที่ 26 กันยายน สภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐฯ ได้มีออกร่างกฎหมายว่าจะจัดตั้งหน่วยงานในการต่อกรกับการใช้งาน Cryptocurrencies ของผู้ก่อการร้าย

ร่างกฎหมายดังกล่าวมีนามว่า H.R. 5036 ได้รับการเสนอโดยผู้แทน Ted Budd (R-NC) ให้จัดตั้ง “Independent Financial Technology Task Force หรือหน่วยงานด้านเทคโนโลยีทางการเงินที่เป็นอิสระ” เพื่อต่อกรกับการใช้ Cryptocurrency ที่ผิดกฎหมาย

ตามบันทึกสาธารณะที่เผยแพร่บนฐานข้อมูลออนไลน์อย่างเป็นทางการของรัฐสภาสหรัฐฯ ร่างกฎหมายฉบับใหม่ได้รับการอนุมัติจากสภาผู้แทนราษฎรด้วยการโหวต

จริง ๆ แล้วร่างกฎหมายดังกล่าวได้รับการเสนอมาแล้วตั้งแต่เดือนมกราคม แต่ร่างกฎหมายใหม่นี้ เป็นการเพิ่มกฎเข้าไปว่า ไม่ให้หน่วยงานใช้ Cryptocurrency ในการหลบหนีการคว่ำบาตร

ร่างกฎหมายยังให้รางวัลแก่ผู้ออกกฎหมายที่ให้ข้อมูลที่สามารถสาวไปถึงต้นตอของการใช้คริปโตที่ผิดกฎหมายได้อีกด้วย ซึ่งจะได้รับรางวัลไม่เกิน 450,000 ดอลลาร์

เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา นาย Yaya Fanusie ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์ของมูลนิธิเพื่อการปกป้องประชาธิปไตยได้อธิบายว่า ถึงแม้ผู้ก่อการร้ายจะเคยพยายามที่จะระดมทุนผ่าน Cryptocurrencies แต่ความเป็นจริงแล้วกรณีดังกล่าวนั้นแทบไม่เกิดขึ้นจริงเลย ผู้ก่อการร้ายเหล่านั้นยังคงเลือกที่จะใช้เงินสดในการกระทำที่ผิดกฎหมายอยู่ดี

กดคลิกเพื่อแสดงความเห็น