<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

bitkub-2022-769x90

อินเดียจะสรุปร่างกฎหมายสำหรับ Cryptocurrency และ Blockchain ในเดือนธันวาคมนี้ หลังจากรอมานาน

bitkub-2022-768x90

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

อินเดียกำลังจะสรุปร่างข้อกฎหมายต่าง ๆ สำหรับคริปโตภายในเดือนธันวาคมนี้

หลังจากความไม่แน่นอนของรัฐบาลอินเดียเป็นระยะเวลาหลายปี ดูเหมือนว่า พวกเขากำลังจะร่างกฎหมายสำหรับวงการคริปโตในประเทศเสร็จสิ้นแล้วภายในปีนี้

อ้างอิงจาก Quartz กระทรวงการคลังของอินเดียได้ออกมาชี้แจงเกี่ยวกับแนวทางกฎหมายสำหรับอุตสาหกรรมคริปโตและ Blockchain ในประเทศว่า ร่างกฎหมายดังกล่าวจะเรียบร้อยภายในเดือนหน้า

bitazza-may-768x90

ความชัดเจนและจุดยืน

คาดว่า กฎหมายดังกล่าวจะเข้ามาสร้างความชัดเจนและความมั่นใจของนักลงทุนในประเทศได้มากขึ้น เนื่องจาก ก่อนหน้านี้รัฐบาลอินเดียได้มีคำสั่งให้ธนาคารต่าง ๆ ภายในประเทศงดให้บริการเว็บเทรดคริปโต จนทำให้เกิดการเรียกร้องและโต้เถียงกันอย่างหนักระหว่าง 2 ฝ่าย สร้างความวุ่นวายเป็นอย่างมากให้กับคนในวงการทั้งผู้ให้บริการหรือนักลงทุน

“ในตอนนี้รัฐบาลกำลังมีความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อเตรียมการสำหรับร่างกฎหมายของเงินดิจิทัล และการใช้เทคโนโลยีบัญชีแยกประเภท (DLT) สำหรับระบบการเงิน”

อ้างอิงจากประกาศ หน้าที่การร่างกฎหมายดังกล่าวจะตกเป็นของสมาชิกของกระทรวงการคลัง ซึ่งพวกเขาจะทำการประชุมหารือเกี่ยวกับร่างดังกล่าวอีกครั้งในเดือนธันวาคมปีนี้

เมื่อต้นปี 2017 รัฐบาลอินเดียได้จัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อที่จะคอยตรวจสอบดูแลกฎหมายสำหรับ Cryptocurrency คณะกรรมการดังกล่าวประกอบไปด้วยกระทรวงต่าง ๆ เช่นภาษี, งบประมาณ และเศรษฐกิจ รวมทังตัวแทนจากธนาคารกลางอีกด้วย ซึ่งพวกเขาเหล่านี้จะเข้ามาดูแลทั้งด้านการเทรดและใช้งานคริปโตในอินเดีย

การที่มีร่างกฎหมายสำหรับคริปโตมานั้นอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กน้อย แต่จริง ๆ แล้วมันคือเรื่องที่ส่งผลมาก เพราะว่ากฎหมายจะเป็นตัวชี้ว่า ประเทศนั้นจะส่งเสริมหรือจำกัดการเติบโตของวงการ นอกจากนี้มันยังทำให้มีความชัดเจนเกิดขึ้น เปิดโอกาสให้นักลงทุนหรือผู้ประกอบการในอินเดียเจ้าใหญ่ ๆ สามารถตัดสินใจได้ง่ายขึ้นอีกด้วยว่า ควรทำอะไรต่อไป และอาจเป็นตัวจุดชนวนให้วงการคริปโตในประเทศอินเดียกลับมาคึกคักอีกครั้งก็เป็นได้

กดคลิกเพื่อแสดงความเห็น

miningpro-may-768x90