<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

“ราคา Bitcoin จะไม่หนีไปจาก 5,000 ดอลลาร์ อย่างน้อย 3 ถึง 6 เดือน” กล่าวโดย CEO Civic

อ้างอิงจากนาย Vinny Lingham CEO ของ Civic กล่าวว่าตลาดคริปโตและ Bitcoin อาจซบเซาในช่วงระยะเวลาสามเดือนถึงหกเดือนข้างหน้าก็เป็นได้

เขากล่าวว่าแนวรับที่ 3,000 ดอลลาร์นั้นแข็งแกร่งมาก และในช่วงระยะสั้นนี้จะมีการตั้ง Order ซื้อ Bitcoin ราคาระหว่าง 3,000 ดอลลาร์ถึง 3,500 ดอลลาร์ โดยนาย Lingham กล่าวว่า:

“ผมคิดว่าราคา Bitcoin จะอยู่ในช่วง 3,000 ดอลลารถึง 5,000 ดอลลาร์ อย่างน้อยก็สามถึงหกเดือนนี้ และคงไม่ลงต่ำไปกว่า  3,000 ดอลลาร์ แต่ว่าถ้าเรายังไม่ออกจากตลาดหมีในช่วงสามถึงหกเดือนนี้ เราอาจได้เจอราคา Bitcoin ร่วงต่ำกว่า 3,000 ดอลลาร์ก็เป็นได้”

ถ้าตลาดหมีอยู่นานกว่าหกเดือนอาจนำไปสู่ปัญหา

นักวิเคราะห์หลายคนรวมไปถึงผู้ก่อตั้งเว็บ Woobull.com นาย Willy Woo กล่าวว่าตลาดหมีของคริปโตน่าจะสิ้นสุดในช่วงไตรมาสที่สองของปี 2019

หลังจากที่มีการ Correction เกิดขึ้นทำให้ราคา Bitcoin ลดลงไปกว่า 80 ถึง 90 เปอร์เซ็นต์ และแนวโน้มที่มันจะฟื้นตัวกลับมาก็คงใช้เวลานาน และถ้าเป็นคริปโตน่าจะใช้เวลาสามถึงหกเดือน

แต่นาย Lingham กล่าวว่าถ้าตลาดหมีของคริปโตยังไม่หยุดภายในไตรมาสสองของปี 2019 ราคา Bitcoin อาจลงต่ำกว่า 3,000 ดอลลาร์และตลาดหมีก็อาจคงอยู่ไปยันสิ้นปี 2019 ก็ได้

Bitcoin ยังคงเสี่ยงเกินไป?

นาย Lingham ยังตั้งข้อสังเกตว่า หากความผันผวนของตลาด Cryptocurrency ยังคงเพิ่มขึ้น  นักลงทุนสถาบันอาจชะลอการลงทุนในคริปโตแม้ว่าโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ นั้นจะพร้อมใช้งานแล้วก็ตาม โดยนาย Lingham กล่าวว่า:

“ผมคิดว่าในระยะสั้นนี้ นักลงทุนรายย่อยและนักลงทุนสถาบันก็จะถอยห่าง สำหรับผมแล้วนั้นผมคิดว่ามันยังเสี่ยงเกินไป และเห็นได้ชัดว่ามัน High Risk High Return ถ้าตลาดยังไม่ฟื้นตัวในตอนนี้ ก็เป็นเวลาที่ดีในการที่จะซื้อมัน”

Read previous post:

มีรายงานว่า ...

Close