<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

รัฐวอชิงตันได้ร่างกฎหมายส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยี Blockchain และ Distributed Ledger

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

วุฒิสภาแห่งรัฐวอชิงตันได้ร่างกฎหมายที่จะแก้ไขกฎหมายที่มีอยู่ โดยจะเอามาส่งเสริมการพัฒนาระบบบัญชีแยกประเภทและเทคโนโลยี Blockchain ร่างกฎหมายที่จะเสนอจะมาประมวลผลลายเซ็นดิจิทัลและใบอนุญาตที่เปิดใช้งาน Blockchain และจะให้กฎหมายรองรับเพื่อจะเป็นการบังคับให้ใช้มาตรฐานเดียวกัน

เมื่อวันที่ 25 มกราคมที่ผ่านมา วุฒิสภารัฐวอชิงตันได้เปิดตัวร่างกฎหมาย SB 5638 “ที่เกี่ยวข้องกับการยอมรับความถูกต้องของเทคโนโลยีบัญชีแยกประเภทแบบกระจาย (Distributed Ledger Technology)” ร่างกฎหมายนี้จะเข้ามาปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่มีอยู่ของรัฐก็คือ “พระราชบัญญัติการรับรองความถูกต้องทางอิเล็กทรอนิกส์ของวอชิงตัน” โดยจะเข้ามาแก้ไขในหัวข้อ “วัตถุประสงค์และการก่อสร้าง” และ “คำจำกัดความ”

ร่างกฎหมายใหม่จะเข้ามาแก้กฎหมายรวมไปถึง “การกระตุ้นการพัฒนากฎหมายการพัฒนาเทคโนโลยี Distributed ledger”

นอกจากนี้ร่างกฎหมายยังเพิ่มคำจำกัดความหนึ่งก็คือ Blockchain:

“Blockchain คือบัญชีแยกประเภทแบบ Consensus ที่มีความปลอดภัยและมีรูปแบบ Decentralized และเก็บรักษาอยู่บนอินเทอร์เน็ต, เครือข่าย Peer-to-peer หรืออะไรที่คล้าย ๆ กัน”

ส่วนอีกคำหนึ่งก็คือเทคโนโลยี Distributed Ledger:

“Distributed Ledger คือ โปรโตคอลบัญชีแยกประเภทแบบกระจายอำนาจและมีโครงสร้างพื้นฐานที่คอยสนับสนุนรวมไปถึง Blockchain ที่ใช้บัญชีแยกประเภท, รูปแบบ Decentralized, แชร์และ Replicated Ledger”

Crypto เติบโต

รัฐวอชิงตันเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีในแปซิฟิกตะวันตกเฉียงเหนือ โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ Microsoft และ Amazon นอกจากนี้ยังมี Facebook และ Google อีกด้วย

นอกจากนี้ทางรัฐยังคอยพัฒนา Blockchain โปรเจกต์ต่าง ๆ เช่น NEM, StormX, RChain, Stably และโปรเจกต์อื่น ๆ

การออกกฎหมายต่าง ๆ ในสหรัฐฯ

ทั่วทั้งสหรัฐฯ มีการร่างกฎหมายเพื่อมาสนับสนุนเทคโนโลยี Blockchain ล่าสุดรัฐไวโอมิง ก็เพิ่งร่างกฎหมายใช้ Bitcoin ในการชำระภาษีและจะทำให้มันมีกฎหมายเทียบเท่าสกุลเงินทั่วไป ตามด้วยรัฐโอไฮโอ, แอริโซนาและแม้แต่วอชิงตันดีซี

และสิ่งเหล่านี้จะทำให้เทคโนโลยีบัญชีแยกประเภท (Distributed Ledger) มีความถูกต้องในการนำไปใช้มากกว่านำไปใช้ในรูปแบบเก็งกำไร และมันจะถูกนำไปใช้มากกว่า “เงินสดในรูปแบบ Peer-to-Peer”

กดคลิกเพื่อแสดงความเห็น