<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

[บทความ] ทำไมถึงต้องใช้เทคโนโลยี Blockchain ในด้านการเก็บข้อมูล

เทคโนโลยี Blockchain ถูกพูดถึงอยู่ตลอดในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เพราะมันคือการปฏิวัติอุตสาหกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการเงิน การขนส่ง จริงแล้วความสำคัญของมัยคืออะไร และเอกลักษณ์ของมันคืออะไร

ธรรมชาติของการกระจาย (Decentralized)

ใน Blockchain จะมีการแบ่งเครือข่ายและพลังการคำนวนแบบ Decentralized อย่างเท่าเทียมกัน และด้วย Destributed Ledger ก็ทำให้สามารถลดความเสี่ยงเรื่องการทุจริต คดีบนโลกไซเบอร์ เนื่องจากมีการใช้ Node มากขึ้น นั่นหมายความว่าระบบนั้น มันยากที่จะโดยทำลายได้นั่นเอง

ส่งเสริมความน่าเชื่อถือและความโปร่งใส

ปัจจุบันหน่วยงานกลางหรือสถาบันทางการเงินำด้มีการบัรทึกธุรกรรมของพวกเราโดยบัญชีแยกประเภทและจะเป็นอย่างไรถ้าทั้งสองฝ่ายที่ไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกันนั้น ต้องมาทำธุรกรรมทางการเงินโดยไม่ต้องผ่านตัวกลาง นั่นแหละคือสิ่งที่ Blockchain ต้องเข้ามาช่วยเหลือ

ด้วยเทคโนโลยี Blockchain จะช่วยให้ทั้งสองฝ่ายสามารถทำธุรกรรมโดยผ่านบัญชีแยกประเภท (Distributed Ledger) และ Node หลาย ๆ ตัวและเกิดฉันทามติขึ้น (Consensus) และนี่เป็นทำธุรกรรมที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในระบบแบบ Centralized นั่นเอง

ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

ปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ Blockchain นั้นเชื่อถือก็คือการที่มันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้นั่นเอง และแน่นอนว่ามันก็จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้เหมือนกัน และไม่สามารถปลอมแปลงได้ และเมื่อได้ทำธุรกรรมไปแล้วนั้น ก็ยากที่จะกลับมาแก้ไขหรือยกเลิก และด้วย Blockchain นั้นเราสามารถติดตาม (Tracking) ธุรกรรมนั้นได้อีกด้วย

เอกสาร

ในเรื่องของความน่าเชื่อถือในธุรกิจนั้น ๆ ก็คือความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือของข้อมูล กล่าวถือปัจจุบันการเก็บเอกสารนั้น ถ้ามองในรูปแบบของหน่วยงานราชารส่วนใหญ่แล้วยังคงเป็นการดาษ แม้ว่าหน่วยงานเอกชนบางแห่งก็ยังคงใช้กระดาษแทนรูปแบบดิจิทัลเช่นกัน

การที่ใช้เป็น Hard Copy นันมันสามารถปลอมแปลงเอกสารได้ เช่นโฉลดที่ดิน การทำสัญญาในรูปแบบต่าง ๆ ถ้าเอกสารเหล่านี้ถูกดัดแปลงแก้ไขแล้วละก็ ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นก็จะมหาศาลด้วยนั่นเอง

แต่ถ้าเราจับมันมาอยู่ในรูปแบบดิจิทัลและให้มันอยู่ใน Blockchain มันก็จะทำให้ข้อมูลเหล่านั้นไม่สูญหายไผไหนและอยู่บน Blockchain โดยที่ข้อมูลไม่มีวันเปลี่ยนแปลง แน่นอนว่าเอกสารทุกอย่างจะอยู่เหมือนเดิม ข้อมูลจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงนั่นเอง

Decentralized

ด้วย Blockchain นั้น ทำให้ความต้องการตัวกลางหรือบุคคลที่สามนั้นลดลง นอกจากนี้มันยังช่วยลดต้นทุนด้วยการกำจัดพ่อค้าคนกลางเหล่านี้ให้ออกไป นอกจากนี้ยังคงมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเมื่อมีการทำธุรกรรมผ่านระบบ Peer-to-peer อีกด้วย

สุดท้ายเทคโนโลยี Blockchain ก็มีข้อดีมากมายและกำลังได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่องในการที่จะนำมาใช้งานบนแอปฯ และแอปฯ ที่กำลังได้รับความนิยมก็คือแอปฯ ที่สร้างด้วย Blockchain ในการจัดเก็บข้อมูล่นสินทรัพย์ดิจิทัลหรือนำไปใช้ประโยชน์ต่าง ๆ เช่นการเลือกตั้งนั่นเอง

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ

กดคลิกเพื่อแสดงความเห็น