<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

แคนาดาเตรียมนำเอา Blockchain มาใช้ควบคุมพลังงานไฟฟ้า คาดลดต้นทุน เพิ่มกำไรมหาศาล

สำนักงานอนุรักษ์พลังงานโตรอนโตและภูมิภาค (TRCA) ในจังหวัดออนแทรีโอประเทศแคนาดาได้ร่วมมือกับบริษัทบล็อกเชนเพื่อเตรียมนำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้จัดการกับทรัพยากรพลังงานหมุนเวียน โดยพวกเขาจะรวมพลังงานทดแทนกับพลังงานดั้งเดิมที่มีในปัจจุบันเข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งนี่เป็นส่วนหนึ่งในแผนของออนแทรีโอที่จะทำการทดแทน 30% ของพลังงานดั้งเดิมด้วยพลังงานสีเขียวไปจนถึงอีก 15 ปีข้างหน้า

Insolar ได้พัฒนาแพลตฟอร์มด้านบล็อกเชนที่มีความยืดหยุ่นสูงและสามาถปรับขนาดได้ Assured Ledger จะช่วยประสานงานในส่วนของการใช้พลังงานทดแทนตามช่วงเวลาและในสถานที่ที่เหมาะสม โดยพื้นฐานแล้วแพลตฟอร์มนี้จะสแตนบายรอตลอด 24 ชั่วโมง โดยพลังจากหมุนเวียนก็เริ่มเข้าทำงานแทนที่ก็ต่อเมื่อมีการใช้พลังงานที่สูงขึ้น

โดยทั่วไปแล้ว เทคโนโลยีบล็อคเชนจะทำหน้าที่จ่ายแหล่งพลังงานทดแทนอย่างเหมาะสมที่สุด ซึ่งช่วยให้ผู้ผลิตพลังงานทดแทนมีกำไรที่เพิ่มมากขึ้นพร้อมกับลดต้นทุนของพลังงานสำหรับผู้บริโภคไปพร้อม ๆ กัน นอกจากนี้แล้วมันยังช่วยในเรื่องของไฟฟ้าดับและการโหลดไฟเกินอีกด้วย ดังนั้นหมายความว่า การนำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ร่วมกับพลังงานทดแทน มันจะช่วยให้กริดพลังงานของออนแทรีโอมีความสมดุลแลัมีประสิทธิภาพดีมากยิ่งขึ้นนั่นเอง

ที่มา : bitcoinnews

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ

กดคลิกเพื่อแสดงความเห็น