<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

สหรัฐฯกล่าวหาผู้ค้ายาเสพติดชาวจีนว่าใช้ Bitcoin เพื่อฟอกเงิน

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของสหรัฐฯ (OFAC) ได้ออกมากล่าวหาประชาชนจีนทั้งหมด 4 รายข้อหาใช้เหรียญ cryptocurrency เพื่อฟอกเงินที่ได้มาจากการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด

โดยอ้างอิงจากการประกาศข่าวเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ทาง OFAC ได้ออกมากล่าวว่านาย Songyan Ji, Longbao Zhang, Guifeng Cheng และ Guangfu Zheng รวมถึงบริษัท Global Biotechnology Inc., มีส่วนช่วยในการให้การสนับสนุนองค์กรการค้ายาเสพติดของนาย Zheng ภายใต้ข้อกฎหมาย Foreign Narcotics Kingpin Act

องค์กรของ Zheng นั้นยังเคยถูกจับตาโดยทาง OFAC ไปแล้วก่อนหน้านี้ เมื่อทางองค์กรได้ทำการเพิ่ม Xiaobing Yan, Fujing Zheng และ Guanghua Zheng เข้าไปในลิสต์ของ Specially Designated Nationals (SDN) ที่มีความเกี่ยวข้องกับการลักลอบขนยาเสพย์ติดเข้าประเทศเมื่อช่วงเดือนสิงหาคมปี 2019 ที่ผ่านมา

“องค์กรของ Zheng ได้ทำการฟอกเงินที่ได้มาจากการขายยาเสพติดโดยใช้สกุลเงินดิจิทัลอย่างเช่น Bitcoin เพื่อช่วยในการโอนเงินเข้าออกบัญชีธนาคารในประเทศจีนและฮ่องกง รวมถึงการบายพาสกฎหมายด้านการเงินและการรายงานเอกสารที่ต้องการ” อ้างอิงจากการรายงานดังกล่าว

ความแตกต่างระหว่างของเดือนสิงหาคมที่ผ่านมากับครั้งนี้ก็คือมันไม่มี Bitcoin หรือ address เก็บคริปโตที่ถูกเพิ่มเข้าไปในลิสต์การ scantion นอกจากนี้ รายงานดังกล่าวนั้นยังไม่ได้กล่าวถึงจำนวนเงินที่ถูกนำไปฟอกอีกด้วย

โดยสรุปก็คือการกระทำของทาง OFAC และรวมถึงการออกมาประกาศดังกล่าวนั้นคือความพยายามในการอายัดสินทรัพย์ทุกอย่างของผู้ที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดในประเทศสหรัฐฯ และรวมถึงแบนไม่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านี้ในประเทศสหรัฐฯ ทำการค้าขาย หรือทำธุรกรรมกับบุคคลเหล่านี้นั่นเอง