<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

Bitcoin และ Ethereum ครองสัดส่วนสินทรัพย์ที่ถูกล็อคบน DeFi ถึง 44% แล้ว ตลาดโตไม่หยุด

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

แม้ว่า BTC และ ETH มูลค่ากว่า 4 พันล้านดอลลาร์จะถูกล็อคใน DeFi ตลอดช่วง 5 เดือนที่ผ่านมา แต่เหรียญคริปโตสองอันดับแรกยังคงมีสัดส่วนที่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของมูลค่าทั้งหมดที่ถูกล็อคอยู่ในภาค Defi 

การเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของภาค Defi ทำให้มูลค่าของ Bitcoin ( BTC ) และ Ethereum ( ETH ) ที่ถูกล็อคอยู่ในแพลตฟอร์มเพิ่มขึ้นเกือบ 4 พันล้านดอลลาร์ภายในเวลาไม่ถึงห้าเดือน

จากข้อมูลของ DeFi Pulse จำนวน Ethereum ที่ถูกล็อคในโปรโตคอล DeFi เพิ่มขึ้นกว่า 218.5% นับตั้งแต่เดือนมิถุนายน โดยเพิ่มขึ้นจาก 2.7 ล้าน ETH ไปเป็น 8.6 ล้าน ETH ในขณะที่ Bitcoin เติบโตขึ้นมากกว่า 3,000% จาก 5,000 BTC ในช่วงกลางปีไปเป็นประมาณ 158,800 BTC ในวันนี้

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคมที่ผ่านมา เว็ปเทรดคริปโต CoinList ได้ทำลายสถิติใหม่สำหรับการทำ Bitcoin tokenized จำนวนมากที่สุดภายในวันเดียว โดยใช้โปรโตคอล Wrapped Bitcoin CoinList สร้าง Bitcoin ขึ้นมาเป็นจำนวนกว่า 4,997 WBTC หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ 57.1 ล้านดอลลาร์ในนามของลูกค้าเพื่อนำไปใช้บนเครือข่าย Ethereum

มูลค่าของเหรียญ Ethereum ที่ถูกล็อคในแพลตฟอร์ม DeFi มีมูลค่าทั้งหมดอยู่ที่ 3.24 พันล้านดอลลาร์หรือคิดเป็น 7.6% ของมูลค่าตลาดโดยรวมทั้งหมดของ Ethereum ในขณะเดียวกัน BTC ทั้งหมดที่ถูกล็อคในแพลตฟอร์ม Defi มีมูลค่าอยู่ที่ 1.81 พันล้านดอลลาร์หรือคิดเป็น 0.85% ของมูลค่าตลาดโดยรวมทั้งหมดของ Bitcoin

แม้ว่าจะมี BTC และ ETH จำนวนมหาศาลที่ถูกล็อคอยู่ในภาค DeFi แต่ปัจจุบัน Bitcoin และ Ethereum ที่ถูกล็อคนั้นยังคงมีสัดส่วนที่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของมูลค่าทั้งหมดที่ถูกล็อคอยู่ในภาค Defi ซึ่งคิดเป็น 44.6% ของมูลค่าทั้งหมดที่ 11.33 พันล้านดอลลาร์

อย่างไรก็ตาม DeFi Pulse ไม่ได้เปิดเผยถึงรายละเอียดเกี่ยวกับสัดส่วนเปอร์เซ็นต์หรือมูลค่าของสินทรัพย์คริปโตตัวอื่น ๆ เช่น SNX, COMP หรือ DAI ที่ถูกล็อคในแพลตฟอร์ม

ที่มา : cointelegraph