<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

Microsoft ใช้เทคโนโลยี Blockchain เพื่อซื้อคาร์บอนเครดิตในออสเตรเลียแล้ว

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีได้ซื้อคาร์บอนเครดิตในดินมูลค่า 43,338 เมตริกตัน ซึ่งมาจากการกักเก็บคาร์บอนที่ฟาร์มปศุสัตว์ในนิวเซาท์เวลส์

Microsoft ได้ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเพื่อซื้อคาร์บอนเครดิตในดินที่ประเทศออสเตรเลีย โดยจะใช้ระบบ Regen Network ที่สร้างขึ้นบนบล็อกเชนของ Cosmos และการกักเก็บคาร์บอนแบบ CarbonPlus Grasslands ที่ใช้กับฟาร์มสองแห่งในนิวเซาท์เวลส์

คาร์บอนเครดิต (carbon credit) ถูกใช้เป็นตัวชี้วัดการกักเก็บธาตุคาร์บอนในดิน เป็นกระบวนการจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศและกักเก็บไว้ในดิน สิ่งนี้ทำได้โดยใช้เทคโนโลยีการสำรวจระยะไกลของ Regen Network และสิ่งนี้ขึ้นชื่อว่าได้ช่วยสภาพความเป็นอยู่ของสัตว์ป่า สุขภาพของดินและสุขภาพของระบบนิเวศโดยทั่วไปอีกด้วย


คาร์บอนเครดิตมูลค่า 43,338 เมตริกตันที่ออกให้กับ Wilmot Cattle Co นั้นถูกริเริ่มโดยบริษัท Impact AG ก่อนที่ Microsoft จะเข้าซื้อ โดยได้มีรายงานว่าเจ้าของฟาร์ม Wilmot ได้เพิ่มความเข้มข้นของคาร์บอนอินทรีย์ในดินบนที่ดินของพวกเขาได้ถึง 4.5% ซึ่งทำได้โดยการจัดการเลี้ยงปศุสัตว์ ความเข้มข้นของคาร์บอนอินทรีย์ในดินดังกล่าวอยู่ที่ 4% ถึง 6%

บริษัท Microsoft เคยประกาศในปี 2020 ว่าจะพยายามลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้เหลือศูนย์ภายในปี 2030 นอกจากนี้ Microsoft ยังตั้งเป้าหมายที่จะลดปริมาณคาร์บอนให้เท่ากับปริมาณคาร์บอนที่รับผิดชอบในการผลิตนับตั้งแต่เริ่มดำเนินกิจการในปี 1975

นาย Christian Shearer หรือ CEO ของ Regen Network ได้แสดงความยินดีกับความโครงการริเริ่มนี้และเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้เกิดความหวังในการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

“ การทำงานของเราร่วมกับ Impact Ag และ Wilmot Cattle Co ทำให้เรามีความหวังมากขึ้น นอกจากการแก้ปัญหาทางการเกษตรและธรรมชาติเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะเกิดขึ้นจริงแล้ว ยังมีศักยภาพในการกักเก็บคาร์บอนอย่างรวดเร็วและสร้างความยืดหยุ่นให้กับระบบห่วงโซ่อาหารของเราอีกด้วย” Shearer เสริมว่า “ขนาดการซื้อคาร์บอนเครดิตของ ทำให้เราทุกคนมีความหวังว่าธุรกิจต่างๆจะทำได้และจะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง”

ที่มา: cointelegraph