<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

ทนายของ CEO Ripple กำลังวิ่งเต้นเพื่อถอนฟ้องคดีของ SEC

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

ช่วงเมื่อวานนี้ทนายความของนาย Brad Garlinghouse CEO ของ Ripple ได้เขียนจดหมายถึง ผู้พิพากษารัฐบาลกลางสหรัฐฯ นาง Analisa Torres โดยเผยให้เห็นถึงเจตนาของผู้บริหารที่ต้องการถอนฟ้องคดีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ (SEC) ได้กล่าวหาเขาเมื่อเดือนธันวาคม 2020  

จดหมายดังกล่าวอ้างว่า การที่สำนักงาน ก.ล.ต. ยื่นฟ้องคดีต่อนาย Brad Garlinghouse นั้นถือว่าเป็นการ “ละเมิดกฎระเบียบ”

ทนายความของ Garlinghouse ระบุว่าคดีฉบับแก้ไข “ไม่ได้ทำให้อะไรดีขึ้นกว่าเดิม” และเป็นการไม่ยอมรับ “ความจริง” สำหรับยอดขาย XRP ที่เป็นปัญหา 

“ก.ล.ต. มีหน้าที่จะต้องแสดงให้เห็นว่า นาย Garlinghouse รับรู้หรือเพิกเฉยโดยประมาทว่า เขากำลังเชื่อมโยงอยู่กับสิ่งที่ “ไม่เหมาะสม” หรือ “ให้ความช่วยเหลือ” กับ Ripple ในการการละเมิดกฎระเบียบนั้น ๆ ”

ไม่มีการทำธุรกรรมในสหรัฐอเมริกา

จดหมายฉบับนี้ยังอ้างด้วยว่า สำนักงาน ก.ล.ต สหรัฐฯ นั้นล้มเหลวในการตรวจสอบธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับนาย Garlinghouse ในสหรัฐอเมริกา โดยอ้างว่ายอดขายสินทรัพย์ส่วนใหญ่ของเขานั้นเกิดขึ้นภายนอกประเทศ :     

“ก.ล.ต. ไม่สามารถบันทึกคำวิงวอนของตนได้โดยโต้แย้งว่าข้อเสนอหรือการขาย XRP ของนาย Garlinghouse นั้นเป็นเรื่องภายในประเทศ เพียงเพราะเขาหรือผู้ซื้อ XRP อาจมีตัวตนอยู่จริงในสหรัฐอเมริกา”

การฟ้องร้องคดีฉบับแก้ไขนั้นกล่าวหาว่านาย Garlinghouse ได้มีกาขายโทเค็นของเขาในกระดานแลกเปลี่ยน “อย่างน้อย” 4 แห่งที่รวมอยู่ในสหรัฐอเมริกา