<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

คริปโตเคอร์เรนซี และ โทเคนดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง ท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งจํานวน โปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

bitkub-2022-769x90

ผู้ออกกฎหมายในรัฐโคโลราโดอนุมัติร่างกฎหมายเพื่อวิจัยเทคโนโลยี blockchain แล้ว

bitkub-2022-768x90

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

สภานิติบัญญัติทั้งสองแห่งของรัฐโคโลราโดได้อนุมัติร่างกฎหมายที่หากลงนามในข้อกฎหมายแล้ว ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะสามารถศึกษาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้มากมาย อาทิ การนำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ในการจัดการปัญหาแหล่งน้ำของภาครัฐ

ผู้ร่างกฎหมายทั้ง 45 คนได้ร่วมกันสนับสนุนกฎหมาย โดยระบุว่า :

“ตอนนี้ข้อเสนอร่างกฎหมายอยู่ในความสนใจของสาธารณะในการอนุญาตและกำกับดูแล โดยได้รับความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยของรัฐโคโลราโดและสถาบันดูแลจัดการน้ำของโคโลราโด เพื่อดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ในการนำเทคโนโลยีเหล่านี้ไปใช้ และรายงานต่อที่ประชุมใหญ่เกี่ยวกับศักยภาพของเทคโนโลยีนี้สำหรับการจัดการแหล่งน้ำในโคโลราโด”

bitazza-may-768x90

ข้อเสนอร่างกฎหมายใหม่นี้จะกำหนดขอบเขตในการศึกษาอากาศยานแบบไร้คนขับ เซ็นเซอร์ระยะไกล และ “เอกสารที่ใช้ บล็อกเชน” ซึ่งจะประกอบไปด้วย :

“เอกสารที่ใช้บนเครือข่ายบล็อกเชน การสื่อสาร และการรับรองความถูกต้องของข้อมูลเกี่ยวกับการใช้น้ำ การปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ระบบการจัดสรรก่อนหน้านี้ของโคโลราโด ซึ่งรวมถึงแผนการปรับปรุงและการอนุรักษ์น้ำ” 

ซึ่งข้อสรุปจากการศึกษาความเป็นไปได้ทั้งหมดจะถูกนำเสนอต่อสภานิติบัญญัติในปีหน้า โดยข้อเสนอนี้ได้ถูกส่งไปยังผู้ว่าการรัฐโคโลราโด Jared Polis เพื่อลงนามเมื่อวันที่ 17 มิถุนายนที่ผ่านมา

การอนุมัติข้อเสนอดังกล่าวมีขึ้น หลังจากที่รัฐทางตะวันตกของสหรัฐฯ กำลังเผชิญหน้าอยู่กับปัญหาภัยแล้งในปัจจุบัน รวมถึงปัญหาด้านสิทธิและการจัดการแหล่งน้ำในระยะยาว 

miningpro-may-768x90