<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

bitkub-2022-769x90

ยอด Stake ใน Ethereum 2.0 เกือบถึง 7 ล้าน ETH แล้ว

bitkub-2022-768x90

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

ตามข้อมูลของ Glassnode บริษัทวิเคราะห์ บล็อกเชน ตรวจสอบจำนวน Ethereum ในสัญญา Ethereum 2.0 พบว่ามี ETH ถูกล็อกไว้เกือบ 7 ล้าน ETH นอกจากนี้จำนวนเหรียญในแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนยังถูกลดลงเรื่อย ๆ จากการเผาเหรียญ รวมการโอนย้ายโทเคนไปในสัญญา Ethereum 2.0 

ตามแผนภูมิที่แชร์โดยทีม Glassnode มูลค่ารวมของ ETH ที่ถูกล็อกในสัญญาฝากเงิน Ethereum 2.0 มีจำนวนทั้งสิ้น 6,727,938 ETH หรือ 22,051,355,030 ดอลลาร์ 

miningpro-may-768x90