<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

แพลตฟอร์มคอมมูนิตี้ Sexy ชั้นนำของไทย Mr.fox เตรียมเปิดตัว ICO ใหม่ก้าวเข้าสู่โลก Blockchain

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

เนื่องด้วยเทคโนโลยี และรูปแบบของ Platform ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน รวมถึงกระแส Social Distancing ที่ผลักดันให้ผู้คนต้องรักษาระยะห่างระหว่างกันมากขึ้น ทำให้ปัจจุบันทาง Mr.fox แพลตฟอร์มคอมมูนิตี้ของเหล่านางแบบนายแบบ Sexy ชั้นนำของไทยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการปรับเปลี่ยนบริการต่างๆ จากรูปแบบ Offline ไปสู่การทำงานแบบ Online มากขึ้น และถือเป็นก้าวแรกที่สำคัญของ Mr.fox ในระบบนิเวศบล็อกเชนอีกด้วย

อย่างที่ทราบกันดีว่าเหล่าไอดอล นายแบบและนางแบบ รวมถึงนักดนตรีนั้นเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโรคระบาด Covid-19 ด้วยเหตุนี้ทางทีมงานจึงเล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจจึงได้เร่งพัฒนา Mr.fox Platform เพื่อสร้างระบบนิเวศและคอมมูนิตี้ใหม่ในโลกบล็อกเชนให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติการณ์โรคระบาด และชดเชยรูปแบบการทำงานที่หายไปนี้ด้วย Mr.fox Token หรือ Mr.fox NFT

Mr.FOX TOKEN คืออะไร

Mr.FOX TOKEN คือ Utility Token หรือ เหรียญอรรถประโยชน์ ที่ถูกสร้างขึ้นมา เพื่อใช้ในการทํากิจกรรมบน Platform ต่างๆ ของ Mr.FOX รวมถึงใช้ในในการแลกเปลี่ยนบริการระหว่าง Platform โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขในการให้บริการของ Mr.FOX

แพลมฟอร์มจะใช้เทคโนโลยี Blockchain ในการบันทึกรายการ เพื่อความครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์ และแก้ไขไม่ได้ ทั้งนี้แพลตฟอร์มได้เลือกใช้ Binance Smart Chain ในการทํางานเป็นระบบหลัก

Mr.FOX TOKEN เป็นเหรียญที่มี Ecosystem ของ Mr.FOX Platform รองรับ ซึ่งจะมีระบบ Content Monetization Platform เป็น Core Platform โดยมีการแตกตัวเป็น Platform ย่อย ๆ มากมาย ปัจจุบันมีการเปิดใช้บริการแล้วทั้งหมด 4 Platforms และจะมีการเปิดครบทั้งหมด 20 Platforms ภายในเวลา 2 ปีนับจากวันเปิดขาย ICO

Token Functionality ของ Platform ปัจจุบันได้แก่ การใช้ Token เพื่อการโหวต การไลฟ์ การแชต การโทรด้วยเสียง การโทรด้วยภาพ การซื้ออัลบั้มพิเศษ การเป็นสมาชิกต่าง ๆ และการส่งสติกเกอร์ของขวัญภายใน Platform และทาง Mr.FOX กําลังเร่งสร้าง Function ต่าง ๆ เพื่อให้การใช้งาน Token ครอบคลุมกับทุก Platform 

คุณลักษณะเด่น

 • เหรียญที่มีจํากัด – FOX TOKEN เป็นเหรียญที่มีจํานวนจํากัด 2,000 ล้านเหรียญ และจะไม่มีการออก เหรียญเพิ่มอีกในอนาคต แต่อาจจะมีกาs Burn เหรียญทิ้ง ตามช่วงเวลา ทั้งนี้ขึ้นอยู่ กับความเหมาะสม สถานการณ์ และดุลยพินิจ ของผู้บริหาร Mr.Fox
 • เหรียญที่พร้อมใช้ – Mr.FOX TOKEN เป็นเหรียญที่พร้อมใช้ และใช้งานได้จริงผ่าน Ecosystem ซึ่งมี Platform เป็นจํานวนมาก และจะมีการเปิดตัวอย่างต่อเนื่องโดยใน 2 ปีนี้ จะมี การเปิดใช้บริการถึง 20 Platforms ด้วยกัน
 • เหรียญที่ตั้งราคา ICO ตามค่าบริการจริง – Mr.Fox TOKEN เป็นเหรียญที่มีการตั้งราคา ICO โดย 1 FOX จะมีค่าเท่ากับ 1 Baht โดยอ้างอิงจากค่าบริการปกติที่ Platform ใช้ดําเนินการมาแล้ว 1 ปี และ เป็นมูลค่าที่ใช้ได้จริงตามราคานี้ในทุก Platform และไม่มีค่า Premium แต่อย่างใด
 • เหรียญที่ไม่มีวันหมดอายุ – Mr.FOX TOKEN เป็นเหรียญที่ไม่กําหนดวันหมดอายุการใช้งาน เนื่องจาก Platform ไม่มีข้อจํากัดด้าน Capacity ทางกายภาพ และ พร้อมรองรับการใช้งานเหรียญ จํานวนเท่าไหร่ก็ได้ในแต่ละวัน ดังนั้น Mr.Fox TOKEN จึงเป็นเหรียญอรรถประโยชน์ที่ไม่มีวันหมดอายุ
 • เหรียญที่น่าเชื่อถือ – Mr.FOX TOKEN เป็นเหรียญที่เกิดจากบริษัทที่ทําธุรกิจด้าน Platform เป็นที่ตั้ง แล้วจึงนํา Blockchain มาเชื่อมต่อ สร้างเหรียญขึ้นมาใช้ในระบบ โดยทีมงานที่ เปิดเผยตัวตน มีประสบการณ์และเป็นที่รู้จัก โดยมีเป้าหมายในการนําบริษัทเข้า ตลาดหลักทรัพย์ให้ได้ภายใน 3 ปี
 • เหรียญที่จะไม่ขาดทุนจาก ICO – Mr.FOX TOKEN เป็นเหรียญที่ออกแบบให้ราคา ICO อยู่ในจุดที่ต่ำาที่สุด โดยให้ เท่ากับค่าบริการของทุก Platform และทาง Mr.Fox การันตีการรับซื้อคืน Mr.Fox TOKEN ในราคา ICO ตลอดไป โดยเริ่มให้ขายคืนได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2022 เป็นต้นไป (ขายคืนได้ไม่เกินวันละ 100,000 FOX ต่อ Account)
 • เหรียญที่มีการขยายตัว – Mr.Fox TOKEN เป็นเหรียญที่ถูกออกแบบให้มีดีมานด์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จาก การขยายตัวของแต่ละ Platform ในประเทศ การเพิ่มจํานวน Platform อื่นๆ ใน ประเทศ รวมถึงการทยายตัวของแต่ละ Platform ไปต่างประเทศ โดยที่มีซัพพลาย เท่าเดิม จึงจะทําให้มีการไหลเวียนเคลื่อนไหวของเหรียญมากขึ้นตลอดเวลา
 • เหรียญที่วางแผนเข้า Exchange ต้นปี 2022 – Mr.Fox TOKEN เป็นเหรียญที่ถูกวางกําหนดการ ให้มีการเข้าเทรดใน Exchange ภายในประเทศ ที่ต้นปี 2022 และ ตั้งใจมุ่งมั่นที่จะเข้าเทรดใน Exchange ระดับโลก อย่าง Binance ให้ได้โดยเร็ววัน

Mr.FOX NFT คือ

Non-Fungible Token หรือ NFT คือ Cryptocurrency ประเภทหนึ่ง ซึ่งนํา เทคโนโลยี Blockchain มาใช้ ทําให้สามารถแสดงความเป็นเจ้าของของสินทรัพย์ นั้นๆ ได้ ณ ปัจจุบันมีการใช้กับสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างแพร่หลาย โดยแต่ละโทเคนจะคุณสมบัติเฉพาะตัวที่ไม่ซ้ำกัน

ความแตกต่างของ NFT แต่ละเหรียญ ซึ่งมีความแตกต่างด้วยกัน 3 เรื่อง ได้แก่ :

 1.  Unique – โครงสร้างภายในของโทเคนมีลักษณะเฉพาะ 
 2.  Rare – ความหายากของโทเคน อาจจะมีการจํากัดจํานวนโทเคน 
 3.  Indivisible – ไม่สามารถแบ่งซื้อขายเป็นหน่วยย่อยได้ ต้องซื้อขายเต็มจํานวนเท่านั้น เช่นไม่สามารถซื้อเพียง 50% ของมูลค่าได้

Mr.Fox NFT เป็นเหรียญ NFT ที่ทางบริษัทวางโครงสร้างไว้แตกต่างจากที่อื่น เพราะ ทีมงานมุ่งเน้นการสร้างเหรียญ NFT จากงานที่ชนะการประกวดของโครงการ Mr.Fox AWARDS เป็นที่ตั้ง ทั้งนี้บริษัทได้ดําเนินการโครงการ Mr.Fox AWARDS มาเป็นเวลาเกือบ 3 ปีแล้ว และในต้นปี 2022 บริษัทจะปรับโครงการให้เป็นการแข่งขันระดับ นานาชาติ โดยจะมุ่งเน้นไปที่ การประกวดภาพถ่าย การประกวดภาพวาด และการประกวดดนตรี เป็นหลัก

คุณลักษณะเด่น

เป็นเหรียญที่มีรางวัลรับประกัน  – Mr.Fox NFT นั้นถูกออกแบบให้ เป็นเหรียญที่ได้รับรางวัลจากการประกวดเป็น ส่วนมาก ทําให้ผู้ซื้อมีสิ่งอ้างอิงถึงมูลค่า และได้รับการการันตีจาก AWARDS ที่งานชิ้นนั้นได้รับ นอกเหนือจากความพึงพอใจส่วนตัว

เป็นเหรียญที่ซื้อขายใน Mr.FOX PLATFORM เท่านั้น – ทาง Platform จะมีการรับประกันอยู่ 2 ส่วนคือ www.mrfoxnft.com และ www.mrfoxawards.com รวมถึง Platform ย่อยๆ อีกกว่า 20 Platforms ที่จะใช้ เป็นที่ซื้อขาย NFT

เป็นเหรียญที่ต้องซื้อขายโดยใช้ Mr.FOX TOKEN เท่านั้น – การซื้อขาย Mr.Fox NFT ถูกกําหนดให้ใช้ Mr.FOX TOKEN เท่านั้น เพื่อให้ระบบ Tokennomics ของ Mr.FOX TOKEN มีการเคลื่อนไหว สร้างดีมานด์อย่างต่อเนื่อง

เป็นเหรียญที่เพิ่มคุณสมบัติพิเศษ – Mr.Fox NFT เป็นเหรียญที่เพิ่มคุณสมบัติพิเศษเข้าไปคือ การสร้างเหรียญลูก และ การทํารายได้จากเหรียญลูก แบบไม่จํากัดจํานวน เพื่อให้ผู้ถือเหรียญแม่ สามารถ สร้างรายได้ระหว่างการถือครอง นอกเหนือจากกําไรจาการซื้อขายเท่านั้น

ระบบนิเวศหลักของ Mr.fox Paltform

ระบบนิเวศหลักของ Mr.FOX จะมีอยู่ด้วยกัน 2 ระบบด้วยกันคือ

 1. content monetization platform
 2. awards platform

Content Monetization Platform – เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นมาบนแนวคิดที่จะให้ผู้ที่มีคอนเทนต์เป็นของตนเอง สามารถสร้าง รายได้บน Platform นี้ด้วยตนเอง ทั้งที่เป็น Personal Content และ Coporate

Awards Platform – เป็นระบบที่สร้างขึ้นมา เพื่อเน้นในการประกวดคอนเทนต์ที่มีของผู้ที่มีความสามารถพิเศษ หรือ มีความชํานาญในเรื่องนั้นๆ ในเบื้องต้นระบบนี้จะเน้นไปที่ 2 ส่วนหลักคือ Photo Awards และ Art Awards โดยจัดเป็นโครงการแบ่งปันถ่ายภาพ 20 หมวด และแบ่งปันวาดรูปอีก 20 หมวด

โดยบทบาทของทั้ง 2 Platform จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังนี้

 1.  Recipient คือ ผู้ที่มีคอนเทนต์และต้องการเผยแพร่คอนเทนต์นั้นๆ เพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเอง โดยรายได้นั้นมาจาก Caller 
 2.  Caller คือ ผู้ที่ต้องการดูเสพหรือใช้คอนเทนต์นั้นเพื่อประโยชน์เพื่อความบันเทิงหรือ เพื่อความต้องการใดๆ ก็ตาม โดยจะต้องเป็นผู้เสียเงินให้กับ Recipient

เพื่อให้ Recipient ในระบบสามารถใช้คอนเทนต์ให้เกิดประโยชน์ และสร้างรายสูงสุด ทาง Mr.FOX Platform จึงมีการพัฒนา Activities ในระบบ เพื่อใช้ในการสื่อสาร ระหว่าง Recipient และ Caller หลายช่องทาง ตามภาพด้านล่าง

กำหนดวันเปิดขาย ICO

สำหรับวันเปิดขาย ICO ของเหรียญ Mr.fox token มีกำหนดเตรียมที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 31 สิงหาคม – 8 กันยายนสำหรับ Presale ICO และในวันที่ 9 กันยายน – 10 กันยายน สำหรับ Public Sale ICO ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถติดตามการเปิดตัวและรายละเอียด Mr.FOX Token ได้อย่างเป็นทางการ ในวันที่ 1 กันยายน 2564 นี้ นับตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ในช่องทางออนไลน์ของ Mr.FOX ที่ Facebook Page : https://www.facebook.com/mrfox.token

โดยการเปิดขาย ICO รอบนี้จะมีการเปิดขายเหรียญเป็นจำนวนทั้งสิ้น 340,000,000 FOX ในราคาเหรียญละ 1 บาท (FOX = 1 baht)

อุปทานและสภาพคล่องของเหรียญ 

สัญลักษณ์ชื่อย่อของเหรียญ : FOX

จำนวนอุปทานทั้งหมด : 2,000,000,000 FOX

วันหมดอายุ : ไม่มีวันหมดอายุ

Blockchain : Binance Smartchain 

นี้อุปทานทั้งหมดของเหรียญ Fox จะแบ่งเป็น Private Own 55%, Public Sale 17%, Developer-Staff-Advisor 10%, Patronage 10%, Future Team 5% และ Reserve Capital 3%

ในส่วนของทีมงานที่เกี่ยวข้องนั้นเหรียญถูกทั้งหมดจะถูกล็อคเอาไว้เป็นเวลา 5 ปีด้วยกัน โดยจะทำการปลดล็อกเหรียญปีแรก 10% ปีที่สอง 10% ปีที่สาม 15% ปีที่สี่ 15% ปีที่ห้า 50% ตามลำดับ

สรุป

Mr.fox เป็นแพลตฟอร์ม Community ที่รวบรวมผู้คนกลุ่มต่าง ๆ เข้าไว้ด้วยกัน เพื่อช่วยให้ทุกคนสามารถสร้างรายได้และมีส่วนร่วมกับชุมชน โดยใช้เหรียญ Mr.fox token เป็น utility token ที่ครอบคลุมระบบนิเวศนี้ทั้งหมด 

นอกจากนี้แพลตฟอร์ม Mr.fox ยังได้รับการันตีในการรับซื้อเหรียญ ICO คืนที่ราคาเดิม รวมถึงการล็อคเหรียญของทีมงานที่เกี่ยวกับข้องอีกด้วย ซึ่งทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นจุดแข็งที่สำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนตั้งแต่แรกเริ่ม ดังนั้นทางนักเขียนสยามบล็อกเชนเชื่อว่าเหรียญดังกล่าวนี้จะไปได้อีกไกลอย่างแน่นอน  

คำเตือน : การลงทุนในตลาดคริปโตเคอเรนซี่นั้นมีความเสี่ยงสูงมาก ผู้ลงทุนควรตัดสินใจให้ดีก่อนการลงทุน บทความนี้เป็นบทความแสดงความเห็นส่วนตัวของผู้เขียนเท่านั้น ผู้ลงทุนไม่ควรใช้ประกอบการลงทุน ทางสยามบล็อกเชนจะไม่รับผิดชอบในการสูญเสียใด ๆ ทุกกรณี

ติดตามข่าวสารต่าง ๆ ของ Mr.fox เพิ่มเติมได้ที่ :

Official Account

 • Telegram: t.me/mrfoxtoken