<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

17% ของประชาชนเอลซัลวาดอร์โหลดกระเป๋าเก็บ Bitcoin มาใช้ในเวลาแค่ 10 วัน ประธานาธิบดีดีใจ

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

ประธานาธิบดีเอลซัลวาดอร์ได้ใช้ Twitter ของเขาในการแสดงความยินดีเกี่ยวกับความคืบหน้าในการผลักดันการใช้งาน Bitcoin ในประเทศ โดยล่าสุดนั้นดูเหมือนว่ายอดดาวน์โหลดกระเป๋า Chivo Wallet นั้นได้ทะลุ 1 ล้านคนแล้ว

ประชาชน 1.1 ล้านคนดาวน์โหลด Chivo wallet

ตามทวีตของประธานาธิบดี Nayib Bukele ชาวเอลซัลวาดอร์ประมาณ 1.1 ล้านคนพร้อมที่จะใช้ Bitcoin เป็นเงินที่ถูกกฎหมายในประเทศและได้ดาวน์โหลดกระเป๋าเงิน Chivo Bitcoin ที่ถูกสร้างขึ้นภายในเวลาเพียงสิบวัน

ตัวเลข 1.1 ล้านคนคิดเป็นประมาณ 17 เปอร์เซ็นต์ของประชากรในประเทศ อัตราการดาวน์โหลดกระเป๋าเงินที่สูงนี้ยังคงเพิ่มขึ้นแม้ว่า 65% ของสมาร์ทโฟนที่ประชาชนทั้งประเทศใช้ยังไม่รองรับแอพ Chivo Wallet ก็ตาม

พลเมืองแต่ละคนจะได้รับ Bitcoin มูลค่า $30 หลังจากดาวน์โหลดกระเป๋าเงินดังกล่าว

ตามทวีตของประธานาธิบดี Bitcoin สามารถช่วยกระจายบริการทางการเงินให้กับผู้คนในเอลซัลวาดอร์ได้เร็วมากกว่าที่เคยเป็นมาหากเทียบกับสิ่งที่ธนาคารทั้งของรัฐบาลและเอกชนพยายามทำมาตลอด 40 ปี