<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

CP จับมือ ไทยพาณิชย์ ตั้งกองทุน VC มูลค่า 600-800 ล้านดอลลาร์ มุ่งลงทุนในสตาร์ทอัพ DeFi และ Tech

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

เมื่อไม่นานมานี้ CP Group จับมือกับ ไทยพานิชย์ ก่อตั้งกองทุนวีซีมูลค่ากว่า 600 – 800 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยจะมุ้งเน้นลงทุนใน Disruptive Technology ด้านบล็อคเชน (Blockchain) สินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Assets) เทคโนโลยีด้านการเงิน (FinTech) และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงทั่วโลก

การร่วมือในครั้งนี้ถือเป็นการดึงจุดแข็งของทั้งสองฝ่ายเพื่อร่วมบริหารจัดการกองทุน Venture Capital (VC) โดย CP Group เป็นหนึ่งในกลุ่มธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและมีเครือข่ายอยู่ทั่วโลก นอกจากนี้ยังมี Ecosystem ที่ครอบคลุมในหลายอุตสาหกรรมได้แก่ ธุรกิจอาหาร ธุรกิจค้าปลีก เกษตรกรรม ธุรกิจด้านสุขภาพ ซึ่งจะสามารถเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงผู้บริโภคได้

ในขณะที่กลุ่มธนาคารไทยพานิชย์นั้นเป็นกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ด้วยการมี Ecosystem ในภาคการเงินที่ทันสมัยและสามารถต่อยอดไปยังธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมี SCB 10X ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้เข้าร่วมบริการจัดการกองทุนดังกล่าว เนื่องจากมีความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนในบริษัทเทคโนโลยีและมีเครือข่ายนักลงทุน Venture Capital ทั่วโลก รวมถึงเป็นผู้นำในด้าน Blcokchain และสินทรัพย์ดิจิทัลในภูมิภาคอีกด้วย

โดยทั้งสองบริษัทจะถือหุ้นร้อยละ 50 ในกองทุน Venture Capital ขนาด 600 – 800 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งเป็นจำนวนเงินฝ่ายละ 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ส่วนที่เหลือจะระดมทุนจากนักลงทุนที่ได้รับการรับรอง (Accredited Investor) โดยมุ่งเน้นลงทุนในบริษัทเทคโนโลยีที่มีศักยภาพตั้งแต่ระยะเริ่มต้นจนถึงเติบโตทั่วโลก (Early to Growth Stage)

นายสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานคณะกรรมการ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด กล่าวว่า เชื่อว่าเทคโนโลยีบล็อกเชนจะเข้ามาเปลี่ยนการดำเนินธุรกิจในหลาย ๆ อุตสาหกรรม ได้แก่ ภาคการเงินการธนาคาร ภาคเกษตรกรรม ด้วยความสามารถของเทคโนโลยีนี้ที่เข้ามาช่วยในการติดตามและเพิ่มความโปร่งใสของกระบวนการต่าง ๆ ซึ่งเราเชื่อว่าขณะนี้เรายังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของเทคโนโลยีนี้ และเชื่อว่ายังมีศักยภาพในการเติบโตอีกมาก

นายอาทิตย์ นันทวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานกรรมการบริหาร กลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า ทุกวันนี้เราเห็นการเติบโตของเทคโนโลยีบล็อกเชนได้ชัดเจนในภาคการเงิน การนำบล็อกเชนเข้ามาประยุกต์ใช้กับบริการทางการเงินนั้น จะช่วยเพิ่มศักยภาพให้การบริการทางการเงินนั้นเข้าถึงได้ง่ายขึ้น และทำให้เกิดนวัตกรรมขึ้น การก่อตั้งกองทุน Venture Capital ร่วมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ในครั้งนี้ จะทำให้เราสามารถสร้างความแตกต่างและคุณค่าให้กับเหล่านักลงทุนและ Startup ได้อย่างดี ทั้งยังเป็นการสร้างธุรกิจใหม่ให้กับกลุ่มธนาคาร ผ่านขีดความสามารถในด้านการลงทุน และเป็นโอกาสในการต่อยอดธุรกิจหลักของธนาคารผ่านนวัตกรรมทางการเงินที่สำคัญ

อย่างไรก็ตามการจัดตั้งกองทุนดังกล่าวอยู่ในระหว่างการขออนุมัติกับธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งยังไม่มีกำหนดการณ์ที่แล้วเสร็จอย่างแน่ชัด

ที่มา : มติชนออนไลน์