<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

bitkub-2022-769x90

ยูเครนเป็นกรณีศึกษาที่บ่งชี้ให้เห็นว่า Bitcoin สามารถเปลี่ยนแปลงประเทศที่กำลังพัฒนาได้

bitkub-2022-768x90

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

ในบทความนี้จะมาอธิบายถึงความล้มเหลวของระบบการเงินแบบรวมศูนย์และการแทรกแซงของรัฐบาลในประเทศที่กำลังพัฒนาจากมุมมองของโรงเรียนเศรษฐศาสตร์ออสเตรีย รวมถึงปัญหาด้านสถาบันและการเงินมากมายทำให้ประชาชนทั่วไปไม่สามารถบรรลุความมั่นคงทางการเงินและเสรีภาพทางเศรษฐกิจได้

และประเทศยูเครนอาจถูกใช้เป็นกรณีตัวอย่างเพื่อแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกที่สามารถทำได้ผ่านการยอมรับ Bitcoin ซึ่งอาจรวมแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องสำหรับกับการเงินส่วนบุคคล เงินบำนาญ การสะสมทุน ความเป็นอิสระทางการเงิน

ยูเครนเป็นกรณีศึกษาสำหรับ Bitcoin

กรณีของประเทศยูเครนนั้นแสดงให้เห็นทั้งปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหานโยบายเศรษฐกิจแบบดั้งเดิมและผลประโยชน์ที่เกิดจากการยอมรับ Bitcoin ในวงกว้าง :

bitazza-may-768x90

  1. อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยในยูเครนในช่วงสิบปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 11.2% ต่อปี  ตัวเลขดังกล่าวนี้ส่งผลเสียต่อเงินออมและการลงทุนระยะยาวในโครงการเชิงกลยุทธ์
  2. ตามดัชนีอิสรภาพทางเศรษฐกิจปี 2021 เศรษฐกิจของยูเครนส่วนใหญ่มีลักษณะไม่มีเสรีภาพ ด้วยคะแนนภาคการลงทุนและเสรีภาพทางการเงินในระดับต่ำสุด รวมถึงตลาดหุ้นที่ยังไม่พัฒนาและระบบการธนาคารที่ยังไม่ค่อยเสถียร ประชาชนทั่วไปมีโอกาสเพียงเล็กน้อยเท่านั้นสำหรับการลงทุนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
  3. วิกฤตใหญ่ของ “ระบบบำเหน็จบำนาญ” เริ่มทวีความรุนแรงขึ้นจากปัญหาด้านประชากร ส่งผลให้80% ของผู้รับบำนาญอยู่ต่ำกว่าเส้นความยากจน (Poverty line) และนายกรัฐมนตรีเดนิส ชมีฮาล ของยูเคลนกล่าวเตือนถึงความเสี่ยงที่รัฐบาลอาจไม่สามารถจ่ายเงินบำนาญได้ภายในอีก 15 ปีต่อจากนี้ สถานการณ์ดังกล่าวส่งผลโดยตรงต่อทั้งผู้รับบำนาญในปัจจุบันและพนักงานทุกคน

ในขณะที่ความไร้ประสิทธิภาพของวิธีการแบบรวมศูนย์นั้นเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป แม้กระทั่งโดยเจ้าหน้าที่ของภาครัฐ ซึ่งการนำ Bitcoin มาใช้ในยูเครนอาจช่วยให้มอบโอกาสพิเศษให้แก่ประชาชนทั่วไปและสตาร์ทอัพที่เป็นนวัตกรรมใหม่ :

  1. Bitcoin ช่วยให้บรรลุสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่เป็นภาวะเงินฝืดสำหรับผู้ใช้ที่เป็นเจ้าของมัน. Bitcoin ได้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นกว่า 17,000% เมื่อเทียบกับสกุลเงินประจำชาติยูเครน Hryvnya นับตั้งแต่เปิดตัวในปี 2009 ดังนั้นทุกคนจึงได้รับโอกาสพิเศษที่ไม่เพียงแต่จะปกป้องเงินออมของตนจากภาวะเงินเฟ้อเท่านั้น แต่ยังได้รับผลตอบแทนเพิ่มเติมจากเงินลงทุนในปีต่อๆ ไป
  2. ลักษณะการกระจายอำนาจของ Bitcoin ทำให้ทุกคนทั่วโลกสามารถเข้าถึงการใช้งานได้ แม้ว่ารัฐบาลบางแห่งจะกำหนดข้อจำกัดในด้านนี้ อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ รวมถึงรัฐบาลยูเครน ยอมรับการเกิดขึ้นของเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ และได้สนับสนุน Bitcoin ด้วยเหตุผลนี้
  3. สตาร์ทอัพสามารถนำเสนอนวัตกรรมของตนต่อพันธมิตรต่างประเทศและนักลงทุนเชิงกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีบล็อคเชนมีส่วนสนับสนุนความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับโครงการใหม่ โดยอิงจากเครือข่ายเพียร์ทูเพียร์และคีย์การเข้ารหัส ดังนั้นอัตราการสะสมทุนอาจเพิ่มขึ้นตามสัดส่วน โดยมีนัยเชิงบวกสำหรับภาคส่วนต่างๆ ของเศรษฐกิจในประเทศยูเครน
  4. Bitcoin ยังสร้างโอกาสเพิ่มเติมสำหรับการลดปัญหาการทุจริตและความไร้ประสิทธิภาพของรัฐบาล ตามประกาศล่าสุดเจ้าหน้าที่รัฐบาลยูเครนเป็นเจ้าของ Bitcoin อยู่ที่ประมาณ 46,351 BTC นั่นหมายความว่าพวกเขารับรู้ถึงประโยชน์ของ Bitcoin สำหรับคุณสมบัติในการเก็บรักษามูลค่าและระบบบล็อกเชนรูปแบบกระจายอำนาจ ฉันทามติที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับ Bitcoin ในหมู่สมาชิกของภาครัฐและเอกชนเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเปลี่ยนยูเครนให้เป็นสังคมที่เปิดกว้างมากขึ้น ด้วยการยอมรับสิทธิทางเศรษฐกิจขั้นพื้นฐานสำหรับพลเมืองทุกคน
  5. พนักงานกินเงินเดือนสามารถลงทุนเงินของพวกเขาใน bitcoin เพื่อสะสมเงินออมที่เพียงพอเพื่อช่วยให้พวกเขาเพิ่มกำลังซื้อของสินทรัพย์ของพวกเขาในระยะยาว สิ่งสำคัญที่สุดคือ ทุกคนสามารถรับรองความมั่นคั่งทางการเงินของตนเองได้อย่างเป็นอิสระและมีประสิทธิภาพ มากกว่านโยบายที่ล้มเหลวของรัฐบาล

จากที่กล่าวไปข้างต้นสรุปได้ว่า ประเทศที่กำลังพัฒนานั้นประสบกับความจำเป็นเร่งด่วนที่สุดในการใช้โอกาสทางการเงินและเทคโนโลยีเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับคริปโต ซึ่งกรณีของประเทศยูเครนได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบและสถาบันอย่างรวดเร็ว ภายใต้ผลกระทบของโซลูชั่นที่เป็นนวัตกรรมกระจายอำนาจ อัตราการยอมรับที่เพิ่มสูงขึ้นในนวัตกรรมและการสะสมเงินออมในสินทรัพย์ดิจทัล อาจทางออกที่นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในทั่วโลก

ที่มา : bitcoinmagazine

miningpro-may-768x90