<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

bitkub-2022-769x90

อดีตประธาน Fed เตือน Bitcoin อาจเผชิญกับความเสี่ยงครั้งใหญ่จากรัฐบาล ‘นักลงทุนควรตระหนัก’

bitkub-2022-768x90

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

อดีตประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ Ben Bernanke กำลังออกคำเตือนถึงนักลงทุน Bitcoin (BTC)

ในระหว่างการให้สัมภาษณ์ครั้งใหม่กับ CNBC – Bernanke กล่าวว่า Bitcoin กำลังเผชิญกับความเสี่ยงสองประการจากฝ่ายนิติบัญญัติและรัฐบาล

“ความเสี่ยงประการหนึ่งที่ Bitcoin อาจต้องเผชิญคือ การอยู่ภายใต้กฎระเบียบที่เข้มงวดมากขึ้นในบางจุด และคุณสมบัติของการไม่เปิดเผยตัวตนก็อาจมีความเสี่ยงเช่นกัน ดังนั้นนักลงทุนใน Bitcoin ควรตระหนักเอาไว้”

bitazza-may-768x90


อดีตประธาน Fed มองว่า Bitcoin และ crypto ตัวอื่น ๆ ล้มเหลวในการทำหน้าที่แทนเงินสด

“Bitcoin และ cryptocurrency มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเป็นรายนาที และถูกจัดประเภทให้เป็นสินทรัพย์เก็งกำไรที่มีความผันผวน หลายคนตั้งใจที่จะใช้ Crypto แทนเงินสด แต่ผมคิดว่าในแง่นั้นพวกมันจะไม่ประสบความสำเร็จ”

“เพราะหาก Bitcoin ถูกใช้แทนเงินสด คุณสามารถใช้ Bitcoin เพื่อซื้อของได้ แต่คงไม่มีใครอยากซื้อสินค้าด้วย Bitcoin เพราะว่ามันมีราคาแพงเกินไปและไม่สะดวกที่จะทำเช่นนั้น นอกจากนี้ราคาของสินค้ายังจะแตกต่างกันไปในแต่ละวันตามความผันผวน ดังนั้นจึงไม่มีความเสถียรในมูลค่าของ Bitcoin”

จากข้อมูลของ Bernanke, Bitcoin ไม่น่าจะมาเข้ามาทำแทนที่สกุลเงิน fiat ในรูปแบบของเงินสดได้

“ผมไม่คิดว่า Bitcoin จะเข้ามาแทนที่เงินรูปแบบอื่น ๆ มันจะอยู่ได้ตราบใดที่มีผู้คนเชื่อและต้องการมันเท่านั้น”

ในขณะที่เขียนรายงานอยู่ที่ Bitcoin มีการซื้อขายกันอยู่ที่ $29,800 อ้างอิงข้อมูลจาก Coinmarketcap

ที่มา : dailyhodl

miningpro-may-768x90